Pravo je vrijeme za marketing u realnom vremenu, Ivan Kelić

Datum: 

četvrtak, 27 travnja, 2017 -
15:00 - 16:00

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

OP

Sažetak: 

Suvremeni potrošač, više nego ikad, izložen je velikom broju informacija kako u online, tako i u offline okruženju. Posljednja istraživanja ukazuju kako je prosječni potrošač na dnevnoj razini izložen masi od 5.000 prodajnih poruka te od navedene mase zamijeti 153 oglasa, od kojih 12 oglasa ostavlja osjetilni dojam koji ga mogu potaknuti na akciju. Posljedica iskazanih podataka jest da korisnici postaju neosjetljivi i konvencionalno oglašavanje gubi svoju učinkovitost. U suvremenom marketingu danas je nezaobilazan trend korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije. Iako postoji mnoštvo potencijalnih kanala kojima se može dostaviti promocijska poruka, potrebno je privući pažnju korisnika kako bi se posljedično zaključio poslovni ciklus - kupnjom proizvoda i usluge. Od marketinških stručnjaka zahtjeva se kreativnost i izloženost stalnim promjenama. Značajna promjena koja nastupa u marketinškim aktivnostima jest korištenje marketinga u realnom vremenu (real-time marketing). Koristeći informacijsko-komunikacijsku tehnologiju svi poslovni subjekti mogu jednako nastupati na tržištu, tehnologija je dostupna svima. Cilj predavanja je predstaviti suvremenu paradigmu marketinga – iskorištavanje trenutnog vremena za slanje informacija prema potrošaču kroz informacijsko-komunikacijsku tehnologiju. Kroz predavanje biti će prikazane studije slučaja uspješnih real-time marketinških kampanji kao i tehnika i alata koji se mogu koristiti za komunikaciju s korisnicima i odašiljanje marketinške poruke prema potrošačima u realnom vremenu.

Biografija: 

Dr.sc. Ivan Kelić (poslijedoktorand, Ekonomski fakultet u Osijeku, Katedra za marketing, ikelic@efos.hr)

Poveznica na osobno web sjedište: www.efos.unios.hr/ikelic

Ivan Kelić diplomirao na preddiplomskom i diplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Svoje obrazovanje nastavio je na poslijediplomskom specijalističkom studiju Marketing posebnih područja obranivši završni rad 2012. godine. Doktorsku disertaciju obranio je na doktorskom studiju Menadžment - Ekonomski fakultet u Osijeku 2016. godine.

Od 2011. godine uposlen je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku kao asistent na Katedri za marketing te od 2016. godine u znanstveno nastavnom zvanju poslijedoktoranda. Sudjeluje u izvođenju seminarske nastave iz više nastavnih predmeta različitih razina studija. Ivan Kelić objavio je u suautorstvu 11 znanstvenih i 4 stručna rada. Fokus znanstvenog usmjerenja i istraživanja predstavljaju iskorištenosti i potencijali novih tehnologija u suvremenom poslovanju. Dobitnik je nagrade Tehnologijsko-razvojnog centra osječkog Sveučilišta TERA Tehnopolis - pod nazivom „Budi Uzor 2010.“ za najbolji poslovni plan.  Na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 2014. godine završio je program pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičke izobrazbe. Od 2010. godine član je Hrvatske udruge za marketing. Od 2014. Suorganizator je E-marketing akademije, napredne edukacije za studente završnih godina u suradnji sa renomiranim poslovnim subjektima u domeni elektroničkog marketinga.

Prostorija: 

Dvorana 7