Prošlost u sadašnjosti: Svijet oslikan glagoljicom, Marija Lesandrić

Datum: 

četvrtak, 27 travnja, 2017 -
09:00 - 10:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ
OP
ST

Sažetak: 

U Nacionalnom okvirnom kurikulumu, kao jedna od društveno-kulturnih i odgojno-obrazovnih vrijednosti, stoji: “Odgoj i obrazovanje pridonose izgradnji osobnog, kulturnog i nacionalnog identiteta pojedinca. Danas u doba globalizacije – u kojemu je na djelu snažno miješanje različitih kultura, svjetonazora i religija – čovjek treba postati građaninom svijeta, a pritom sačuvati svoj nacionalni identitet, kulturu, društvenu, moralnu i duhovnu baštinu.” Glagoljica i glagoljaška baština iznimno su važan dio hrvatske jezične i pismovne povijesti (ali i sadašnjosti) i temelj kulture, o čemu svjedoče brojni glagoljički spomenici, kameni i oni zapisani ili otisnuti na pergamentu i papiru, liturgijski, pravni i književni. Imajući ovo na umu, glagoljicu treba implementirati u odgojno-obrazovni rad kao nastavni sadržaj koji pridonosi unutarpredmetnoj i međupredmetnoj korelaciji. Treba ju integrirati u izvannastavne aktivnosti i na taj način sačuvati dječju želju za otkrivanjem novoga, poticati stvaralački duh te ujediniti radost igre i učenja pod zajedničkim nazivnikom – glagoljicom. Ova radionica sastojat će se od triju dijelova – kraćeg teorijskog uvoda, praktičnog dijela i evaluacije. U uvodnome dijelu dat će se pregled mogućnosti implementacije glagoljice u cjelokupan nastavni proces s naglaskom na integriranu i projektnu nastavu, kurikulum i izvannastavne aktivnosti. Tijekom praktičnog dijela sudionicima će biti ponuđene različite likovne tehnike pomoću kojih će moći crtati, slikati i oblikovati različite predmete s motivima glagoljičkih slova. Prije samoga rada bit će im predstavljeni neki od učeničkih uradaka koji su ostvarili zapažen uspjeh, a na kraju će sudionici pristupiti procesu evaluacije. Cilj ove radionice jest popularizacija glagoljice kroz interdisciplinaran pristup, osvješćivanje važnosti očuvanja glagoljice kao simbola hrvatskog kulturnog i nacionalnog identiteta i promicanje tema iz hrvatskoga glagoljaštva u odgojno-obrazovnoj okomici.

Biografija: 

Marija Lesandrić, mag. prim. educ.

učiteljica razredne nastave

OŠ Zrinskih Nuštar, PŠ Marinci

Zrinskog 13

32221 Nuštar

marija.lesandric@gmail.com

 

Marija Lesandrić rođena je 10. srpnja 1987. u Vinkovcima. Radi kao učiteljica razredne nastave u Područnoj školi Marinci koja je u sastavu Osnovne škole Zrinskih Nuštar. Doktorandica je 3. godine na Poslijediplomskom doktorskom studiju Pedagogija i kultura suvremene škole na Filozofskom fakultetu u Osijeku gdje je obranila sinopsis pod vodstvom mentorice dr. sc. Marije Sablić, doc. (tema: Interkukturalne kompetencije kao dimenzija skrivenog kurikuluma). Završila je stručno usavršavanje iz Montessori pedagogije u organizaciji Montessori – Vereinigung Steiermark KPH Graz i Udruge roditelja Maria Montessori, Zagreb. Na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku završila je Integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij, razvojni modul. Pohađala je gimnaziju M. A. Reljkovića u Vinkovcima, a primarno obrazovanje stekla je u Osnovnoj školi A. G. Matoša u istom gradu.

Prostorija: 

Dvorana 10