Poslije kiše dolazi sunce: Optimizam u odgoju, Sanja Simel, Jela Markušić, Matea Sesar

Datum: 

četvrtak, 27 travnja, 2017 -
08:50 - 09:35

Vrsta događaja: 

Radionica

Sažetak: 

Optimizam i nada učitelja i učenika su, kao vremenska perspektiva, usmjereni na budućnost. No, vremenska perspektiva može jednako tako biti usmjerena i na sadašnjost ili prošlost i iznimno je važna u razumijevanju ponašanja pojedinca. O njoj ovisi uspjeh učenika u ostvarivanju njihovih mogućnosti jer je temeljni aspekt individualnog, subjektivnog iskustva pojedinca, te kao dio ljudske prirode snažno utječe na sve aspekte ljudskog ponašanja - utječe na izbore koje ljudi čine, njihove akcije, koncentraciju i pažnju, percepciju i proces donošenja odluka. Može postati čak i trajnom osobinom ukoliko određena vremenska perspektiva postane dominantnom. Iz tog je razloga iznimno važno pristupom i raznolikim aktivnostima u nastavi kod učenika razvijati vjerovanje kako će im se u budućnosti događati lijepe stvari te kako su sposobni ostvarivati svoje ciljeve jer upravo to značajno doprinosi njihovu uspjehu. Radionica nudi primjere upravo takvih aktivnosti koje trebaju biti u temelju odgojnog djelovanja učitelja.

Biografija: 

Sanja Simel, asistentica (Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet Osijek, ssimel@ffos.hr; http://www.ffos.unios.hr/cv/17/pedagogija/sanja-simel)

Sanja Simel rođena je 29.07.1986. u Našicama. Osnovnu i srednju školu (gimnaziju)  pohađala je u Našicama, nakon čega je 2005. godine upisala studij pedagogije i hrvatskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku te 2010. godine stekla titulu magistra pedagogije i magistra hrvatskog jezika i književnosti. 2012. godine upisala je Poslijediplomski doktorski studij pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1. ožujka 2012. primljena je na radno mjesto asistenta u znanstvenoj grani opća pedagogija.. Osnovno područje znanstvenog interesa jest u području opće pedagogije i visokoškolske pedagogije, humanističkom i pozitivnom odgoju. Članica je Hrvatskog pedagogijskog društva (HPD) te Pestalozzi programa cjeloživotnog obrazovanja nastavnika u okviru Vijeća Europe (The Pestalozzi Programme - The Council of Europe training programme for education professionals).

 

Jela Markušić, studentica I. godine diplomskog studija pedagogije i hrvatskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku (jmarkusic7@gmail.com)

Jela Markušić, dolazi iz Virovitice te studira hrvatski jezik i književnost i pedagogiju.  U srednjoj je školi bila volonterka Obiteljskoga centra u Virovitici te u sklopu toga i pomoć u učenju osnovnoškolcima i animatorica čudesnoga autobusa za igru Čarobna šuma. Izuzetno ju veseli rad s djecom i mladima pa tako sada volontira u Volonterskom centru u Osijeku te je pomoć u učenju učeniku četvrtoga razreda osnovne škole. Također, s djecom se druži i u rođendaonici u Virovitici, gdje je zaposlena vikendima. Uz studij, pohađa i edukaciju Track A Svjetskoga saveza mladih na kojoj uči o temeljnim ljudskim pravima, ljudskom dostojanstvu, etici, integritetu i općenito životu vrijednom življenja, istinskom nesebičnom Čovjeku, Odgajatelju, živućem Primjeru.

 

Matea Sesar, studentica I. godine diplomskog studija pedagogije i hrvatskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku (m.sesar177@gmail.com)

Matea Sesar rođena je 17. srpnja 1994. godine u Osijeku. 2013. godine završila je Prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Osijeku, a od 2005. do 2011. godine pohađala je i tečaj engleskoga jezika na Pučkom otvorenom učilištu u Osijeku. Osim engleskoga jezika, kojim se vrlo dobro služi, učila je i njemački. Po završetku srednje škole, u listopadu 2013. godine upisala je dvopredmetni studij Hrvatskoga jezika i književnosti i Pedagogije na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Uz studij, radila je u Hrvatskom telekomu, Glasu Slavonije i Müller drogeriji. Trenutno je studentica prve godine diplomskoga studija, a uz fakultetske obaveze volontira u dječjem domu Klasje te vikendima radi kao dječja animatorica u rođendaonici.

Publika (slobodan unos): 

4. raz. OŠ