Vrijeme pozitivnih emocija, Senka Gazibara, Kristina Božić, Zrinka Lovrić

Datum: 

četvrtak, 27 travnja, 2017 -
08:50 - 10:35

Vrsta događaja: 

Radionica

Sažetak: 

Iako je cjelovit razvoj djeteta u središtu suvremenog odgoja i obrazovanja, istraživanja pokazuju kako je danas još uvijek naglasak na kognitivnom razvoju, dok su psihomotorička i emocionalna dimenzija nastave zapostavljene. Emocionalni razvoj i emocionalna inteligencija bitne su odrednice novog pristupa odgoju, gdje pozitivne emocije imaju vrlo važnu ulogu. Stoga je cilj ove radionice ukazati učenicima na važnost pozitivnih emocija i uvođenja pozitivnog pristupa u njihove živote od samih početaka obrazovanja, poticati ih na pozitivan stav o školi i razrednoj zajednici. Kroz različite aktivnosti u razredu djeca će prepoznavati, analizirati i izražavati pozitivne emocije na individualnoj i društvenoj razini; prepoznavat će optimizam i pesimizam, značajke optimističnog i pesimističnog razmišljanja, predstavit će im se pojmovi empatije i tolerancije. Na samome kraju, kroz vremensku kartu emocija evaluirat će radionicu.

Biografija: 

Senka Gazibara, mag. edukacije hrv. jezika i knjiž. i mag. pedagogije, Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet Osijek, sgazibara@ffos.hr, senkagazibara@gmail.com

Senka Gazibara rođena je 14. veljače 1987. godine u Osijeku. Sveučilišni diplomski studij Hrvatskoga jezika i književnosti (nastavni smjer) i Pedagogije završila je 2010. godine. Od 2008. godine do završetka studija primala je županijsku stipendiju Osječko-baranjske županije (za darovite studente). U ožujku 2012. godine upisala je poslijediplomski doktorski studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od rujna 2010. do rujna 2011. godine bila je voditeljica Integrirane igraonice u gimnaziji Gaudeamus u Osijeku. Od svibnja 2011. do svibnja 2012. godine primljena je na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek. Stručni ispit iz pedagogije položila je 2012. godine. Od rujna 2011. do prosinca 2012. godine u naslovnom je suradničkom zvanju asistentice na Odsjeku za pedagogiju, Filozofski fakultet u Osijeku. Od siječnja 2013. godine zaposlena je na radnom mjestu asistentice na Odsjeku za pedagogiju, Filozofski fakultet u Osijeku (grana: didaktika). Član je Hrvatskog pedagogijskog društva, voditeljica i članica Plesnog kluba Broadway te članica DaCi - Dance and the Child International; Ples i dijete – daCi Hrvatska.

Bibliografija:http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=338516

 

Kristina Božić, Filozofski fakultet Osijek, bozickristina7@gmail.com

Kristina Božić rođena je 4. rujna 1996. godine u Vinkovcima. Godine 2011. završila je Osnovnu školu Siniše Glavaševića u Vukovaru. Nakon toga je upisala jezični smjer Gimnazije Vukovar koji je završila 2015. godine. Iste je godine upisala Engleski jezik i književnost te Pedagogiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Zrinka Lovrić, Filozofski fakultet Osijek, zrinka.lovric1@gmail.com

Zrinka Lovrić rođena je 27. studenog 1996. godine u Vinkovcima. Osnovnu školu Zrinskih u Nuštru i Glazbenu školu Josipa Runjanina u Vinkovcima završila je 2011. godine te upisala Ekonomsku i trgovačku školu Ivana Domca u Vinkovcima, smjer Upravni referent. Godine 2013. upisuje Cambridge program engleskog jezika te 2015. dobiva First Certificate in English (FCE) te iste godine upisuje Filozofski fakultet u Osijeku, smjer Engleski jezik i književnost i Pedagogija.

Publika (slobodan unos): 

4. raz. OŠ