Zeit & Wetter ili Vrijeme je za vrijeme, Ninočka Truck-Biljan, Marijana Žaper, Mirna Pucelj, Dunja Hajduković

Datum: 

srijeda, 26 travnja, 2017 -
18:00 - 19:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ

Sažetak: 

Tko je točniji? Tko više voli provjeravati vremensku prognozu na mobitelu? Tko ima zanimljive složenice koje sadrže riječ vrijeme? Tko je osjetljiviji na vremenske promjene – Hrvati ili Nijemci? Je li važno govoriti o vremenu? Cilj je radionice kroz vježbe čitanja, pisanja, slušanja i govora na njemačkom jeziku povezati kronološko i meteorološko vrijeme. Sporedni su ciljevi radionice povezati elemente kulture i civilizacije kroz djelatnu uporabu zemljovida zemalja njemačkog govornog područja i Hrvatske te uočiti kulturološke razlike u razgovoru o vremenu te jezične razlike u označavanju kronološkog i meteorološkog vremena– pojmovi „die Zeit“ i „das Wetter“ obuhvaćeni su hrvatskim izrazom „vrijeme“. Kroz interaktivne vježbe, kao što su igre pogađanja, igre pamćenja, neverbalne reakcije na verbalne poticaje, kratki kvizovi i slično, sudionici će se podsjetiti osnovnih izraza vezanih za kronološko vrijeme i naučiti nove. Povezivat će slikovne prikaze s njihovim stvarnim i prenesenim značenjem. Izrazi vezani za meteorološko vrijeme uvježbavat će se u kratkim dijalozima i u igri uloga. Tijekom radionice će se rabiti pripremljeni materijali koji će se nadopuniti neposredno izrađenima. Aktivnosti će se provoditi kroz različitie oblike rada.

Biografija: 

Ninočka Truck-Biljan rođena je 1962. u Osijeku, gdje je diplomirala je 1987. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku te stekla stručni naziv profesora njemačkoga jezika i književnosti i engleskoga jezika i književnosti. Na Poslijediplomskom studiju glotodidaktike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu stekla je 2015. godine akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana germanistika i anglistika.

Predavala je engleski i njemački jezik u osnovnim i srednjim školama do 2003. godine. Od  2003. do  2011. godine radila je u  Agenciji za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek, kao viša savjetnica za engleski i njemački jezik za predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske programe. Organizirala je i provodila stručno usavršavanje i stručne ispite učitelja i nastavnika engleskoga i njemačkoga jezika te sudjelovala u projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Vlade Republike Hrvatske. Godine 2009. izabrana je u nastavno zvanje predavačice kao vanjska suradnica, a od akademske 2011.-2012. godine radi na Katedri za zajedničke sadržaje na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Izabrana je u nastavno zvanje višega predavača 2015. godine. Između ostaloga, nositeljica je kolegija Školska praksa na diplomskim studijima engleskoga jezika i književnosti te njemačkoga jezika i književnosti nastavničkoga smjera. Sudjelovala je na više znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu.

http://www.ffos.unios.hr/cv/122/kzs/ninocka-truck-biljan

 

Marijana Žaper, studentica druge godine diplomskoga studija Engleski jezik i književnost i njemački jezik i književnost, nastavnički smjer; Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet (marijana.zaper@gmail.com marijana.zaper@gmail.com)  

 

Mirna Pucelj, studentica druge godine diplomskoga studija Engleski jezik i književnost i njemački jezik i književnost, nastavnički smjer; Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet (mirna.pucelj@gmail.com)

 

Dunja Hajduković, studentica druge godine diplomskoga studija Engleski jezik i književnost i njemački jezik i književnost, nastavnički smjer; Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet (dhajdukovic93@gmail.com)

 

 

Marijana Žaper rođena je 1993. godine. Završila je Jezičnu gimnaziju u Vinkovcima. Područja zanimanja su joj psihologija odgoja i obrazovanja, usvajanje jezika, izrada nastavnih materijala, suvremeni mediji te testiranje i vrednovanje komunikacijskih sposobnosti. Sposobnost prilagođavanja i timski duh stekla je volontiranjem u Centru za pružanje usluga u zajednici Klasje, Osijek. Dobre komunikacijske vještine stekla je držanjem individualnih poduka iz stranih jezika, a smisao za organizaciju i planiranje radom u ugostiteljskom objektu. Izrađuje interaktivne materijale za učenje.

 

Mirna Pucelj rođena je 1993. godine. Završila je Opću gimnaziju u Vinkovcima. Posjeduje dobre komunikacijske vještine stečene tijekom održavanja besplatnog početničkog tečaja njemačkog jezika u suradnji s Info centrom za mlade te kroz držanje individualnih poduka iz engleskog i njemačkog jezika.  Prezentacijske vjeđtine uvježbala je tijekom studentske konferencije u Sibiu, Rumunjska. Organizacijske vještine stekla je radom u timu tijekom sudjelovanja na Festivalu znanosti 2016. godine u Osijeku. Ima razvijenu digitalnu kompetenciju.

 

Dunja Hajduković završila je osnovnu i srednju školu u Njemačkoj, Karlsruhe, nakon čega je upisala II. gimnaziju u Osijeku koju je završila 2012. godine. Zbog školovanja u inozemstvu posejduje razvijenu svijest o različitim multikulturalnim okruženjima. Posjeduje dobre komunikacijske i organizacijske vještine stečene kroz između ostaloga i rad u Udruzi za rad s mladima Breza u Osijeku. Osvojila je diplomu studentske udruge AIESEC Osijek za aktivno sudjelovanje na radionicama tematskog područja: Prezentacijske vještine, timski rad, poduzetništvo i vođenje, motivacija, upravljanje vremenom te komunikacijske vještine u Osijeku, ožujka 2011. godine. Članica je Vokalnog ansambla Brevis u Osijeku duže od 9 godina.