Boje godišnjih doba, Anastazija Školka, Maja Lesjak, Ana Amić

Datum: 

srijeda, 26 travnja, 2017 -
17:00 - 18:00

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ
OP
ST

Sažetak: 

Za šarenilo prirode u najvećoj mjeri odgovorne su tri vrste biljnih pigmenata: porfirini, karotenoidii flavonoidi. Osimporfirinaklorofila,u zelenim listovima biljaka uvijek su prisutni i drugi pigmenti raznih boja, poput žuto i crveno obojenih pigmenatakarotenai ksantofila. Boja ovih pigmenata uglavnom ne dolazi do izražajazbog intenzivnezelene boje klorofila, koja njihovu prisutnost maskira. Stoga ovi pigmenti dolaze do izražaja tek u jesen, nakon što se klorofil u lišću razgradi. Zrenje voća i povrća može biti praćeno brzom razgradnjom klorofila i sintezom crveno i plavo obojenih antocijanina. Za žute nijanse lišća, cvijeća i plodova odgovorni sukarotenoidii neantocijaninskiflavonoidi, crvene i plave nijanse najčešće daju antocijanini, dok zelenu boju biljnom svijetu dajuporfirini. Osim što sudjeluju u fotosintezi i bojom privlače kukce, pigmenti imaju i niz drugih djelovanja, poput antibakterijskog, antivirusnog i antioksidacijskog.

Biografija: 

AnastazijaŠkolka je rođena 15. listopada 1993. godine u Osijeku. Živi u Bizovcu, gdje je završila Osnovnu školu Bratoljuba Klaića. Nakon toga završila je II. gimnaziju u Osijeku. 2012. godine upisala je preddiplomski studij biologije na Odjelu za biologiju, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a 2015. godine diplomski sveučilišni studij Biologije i kemije; smjer: nastavnički.

Maja Lesjak je rođena 02. listopada 1993. godine u Čakovcu, gdje je završila osnovnu školu, osnovnu glazbenu školu i Gimnaziju Josipa Slavenskog Čakovec (smjer: opća gimnazija). 2012. godine upisala je preddiplomski studij biologije na Odjelu za biologiju, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a 2015. diplomski sveučilišni studij Biologije i kemije; smjer: nastavnički. Sudjelovala je na brojnim konferencijama, kongresima i projektima poput Tjedna mozga i Festivalaznanosti.

Ana Amić, asistent, Odjelzakemiju, aamic@kemija.unios.hr

Studirala sam na Odjelu za biologiju, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, gdje sam diplomirala 2012. godine s prosječnom ocjenom na studiju 4,89. Tijekom studija primila sam Rektorovu nagradu i nagradu Lions kluba Osijek. Od veljače 2013. radim kao asistent na Odjelu za biologiju u Osijeku, a od veljače 2017. godine radim na Odjelu za kemiju. Sudjelujem u organizaciji i realizaciji nastave nekoliko predmeta na studiju. Područja rada su računalna istraživanja antioksidacijskih mehanizama polifenolnih spojeva. Sudjelovala sam na nekoliko međunarodnih i domaćih skupova. Član sam Hrvatskog kemijskog društva.