Mjerne jedinice za duljinu kroz vrijeme, Ružica Kolar-Šuper, Petra Abičić, Mirna Iljić, Matea Nađ

Datum: 

srijeda, 26 travnja, 2017 -
14:00 - 15:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

predškolski i niži raz. OŠ
5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ

Sažetak: 

Cilj radionice je upoznati sudionike s razvojem mjernih jedinica za duljinu od prvih početaka mjerenja. Nazivi prvih nestandardnih mjernih jedinica su dani prema objektima koje su ljudi koristili za mjerenje u svakodnevmom životu. Razvojem civilazacije rađa se i potreba za uvođenjem mjerne  jedinice koja bi se koristila na širim prostorima. Kroz različite aktivnosti, na zanimljiv način, bit će prezentirana potreba uvođenja standarnih mjernih jedinica. Sudionici će  procjenjivanjem sudjelovati u rješavanju  različitih problemskih situacija.

Biografija: 

Ružica Kolar-Šuper, izvanredni profesor, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, e-mail: rkolar@foozos.hr

 

Ružica Kolar Šuper je rođena  25. srpnja 1971. godine u Vinkovcima. Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku, smjer matematika-fizika. Na trećoj godini studija, kao najbolji student prirodnih znanosti Pedagoškog fakulteta, dobila je Dekanovu nagradu.

Na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu magistrirala je 2003. godine gdje je 2006. godine obranila i doktorsku disertaciju. Radi na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti gdje je i voditeljica Odsjeka za prirodne znanosti.

Objavila je 30 znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom i  izlagala na 20 međunarodnih znanstvenih skupova. Bila je članica Znanstvenoga odbora i Organizacijskoga odbora znanstvene konferencije Mathematics and Children, 2007., 2009., 2011., 2013. i 2015. godine. Jedna je od urednica dviju znanstvenih monografija Mathematics Teaching for the Future i  Higher Goals in Mathematics Education.

Član je uredničkoga odbora Osječkoga matematičkoga lista. Član je Geometrijskoga seminara na PMF-Matematičkom odjelu u Zagrebu. Područje znanstvenoga interesa je geometrija te neasocijativne algebarske strukture.

 

Petra Abičić, asistent, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku,

e-mail: pabicic@foozos.hr

 

Petra Abičić je rođena 17. svibnja 1991. u Osijeku, gdje je pohađala osnovnu i srednju školu. 2010. upisuje sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike na Odjelu za matematiku u Osijeku. U akademskoj 2011./12. primila je Rektorovu nagradu za seminarski rad pod nazivom Razni načini zadavanja ravnine u prostoru. Diplomirala je u srpnju 2015.godine. Radila je u OŠ Josipovac te u OŠ Tenja kao nastavnik matematike. Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti od listopada 2015. radila je kao vanjski suradnik, a od lipnja 2016. zaposlena je kao asistent. Objavila je tri stručna rada u Osječkom matematičkom listu.

 

Mirna Iljić, studentica, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku,

e-mail: miljic@foozos.hr

 

Mirna Iljić rođena je 4. listopada 1993. u Vinkovcima. Osnovnu školu završila je u Vrbanji 2008., a srednju školu, opću gimnaziju, u Županji 2012. Trenutačno pohađa Učiteljski studij na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. U razdoblju od 2008. do 2011. vodila je dječju plesnu skupinu KUD-a „Posavac Vrbanja“. Tijekom studija bila je član kreativne i karitativne skupine u udruzi Duhovnost osječkih studenata DUHOS. Također, volontirala je u udruzi Dokkica gdje je sudjelovala u vođenju radionica za djecu predškolske dobi te poučavanju djece mlađe školske dobi u vidu individualnih instrukcija iz matematike. Trenutačno vodi crkveni zbor župe Preslavnog Imena Marijina u Vrbanji. Dobro govori njemački i engleski jezik te se odlično služi računalom.

 

Matea Nađ, studentica, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku,

e-mail: matea.nadj@gmail.com

 

Matea Nađ je rođena 5. svibnja 1993. godine u Osijeku. Završila je Osnovnu školu Ivana Kukuljevića u Belišću, a potom opću gimnaziju u Srednjoj školi Valpovo u Valpovu. Trenutačno je studentica pete godine Integriranog sveučilišnog Učiteljskog studija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (modul A – razvojni smjer). Sudjelovala je na Festivalu znanosti 2015. godine. Volontirala je na projektu RO – ufos – luna – MI kojemu je cilj bio unaprjeđenje položaja djece Roma u odgoju i obrazovanju u Baranji. Članica je udruge Duhovnost osječkih studenata DUHOS, a od siječnja 2015. djeluje u udruzi kao članica slavljeničkog tima. Trenutačno radi kao animator u dječjoj igraonici Twister preko Studentskog servisa u Osijeku.