Kako upravljati vremenom pomoću aplikacija?, Adela Has, Marijana Zekić-Sušac

Datum: 

srijeda, 26 travnja, 2017 -
15:00 - 16:00

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ
OP
ST

Sažetak: 

Vrijeme je najvažniji resurs s kojim svaki pojedinac raspolaže; resurs kojeg ne možemo vratiti ili kupiti, te resurs kojeg  imamo svi jednako na raspolaganju. No,   na koji način trošimo vrijeme čini značajnu razliku jer o dobroj organizaciji poslova, utvrđivanju prioriteta ovisi uspjeh u školi, na poslu te kvaliteta života. U proteklom desetljeću je termin „time management“ postao vrlo popularan i njime se ukazuje na važnost planiranja i organiziranja aktivnosti i raspodjele vremena na učinkovit način. Cilj predavanja je predstaviti sudionicima kako se informacijsko-komunikacijske tehnologije mogu koristiti u svrhu boljeg upravljanja vremenom. Razvijene su brojne web  i mobilne aplikacije putem kojih korisnici mogu organizirati svoje vrijeme; upisati radne zadatke, odrediti prioritete, rokove za izvršenje, pratiti napredak, utrošeni radni sati, i još mnogo toga. Na predavanju će biti dan pregled nekoliko aplikacija za upravljanje radnim vremenom pomoću kojih se može povećati produktivnost nekog projekta.

Biografija: 

Adela Has, asistent, Ekonomski fakultet u Osijeku, adela.has@efos.hr, web stranica: http://www.efos.hr/ahas Marijana Zekić-Sušac, redoviti profesor, Ekonomski fakultet u Osijeku, marijana@efos.hr, web stranica: http://www.efos.hr/mzekic  Adela Has diplomirala je 2010. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilište u Osijeku, te je doktorand međunarodnog Međusveučilišnog interdisciplinarnog doktorskog studija Poduzetništvo i inovativnost u Osijeku. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku izabrana je u suradničko zvanje asistenta za polje ekonomije grana poslovna informatika i sudjeluje u nastavi na informatičkim kolegijima. Član je međunarodnog udruženja Association of Information Systems (AIS), Hrvatskog društva za operacijska istraživanja i organizacijskog odbora konferencije International Conference on Operational Research (KOI). Do sada je objavila 3 rada u časopisima i 3 rada u zbornicima s međunarodnih konferencija. Marijana Zekić-Sušac diplomirala je 1990. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilište u Osijeku, a doktorirala 2000. godine na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin, Sveučilište u Zagrebu. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku kao redoviti profesor predaje više informatičkih kolegija među kojima su: Informatika, Razvoj poslovnih aplikacija, Poslovne simulacije, Sustavi poslovne inteligencije, Digitalno gospodarstvo. Do sada je objavila u koautorstvu dvije knjige, nekoliko poglavlja u monografijama, a samostalno dva web priručnika i jednu zbirku zadataka, preko 50 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima s konferencija.Područja njezinog interesa su metode umjetne inteligencije, posebno neuronske mreže i njihova primjena u poslovnom odlučivanju, medicini i obrazovanju. Član je nekoliko stručnih udruženja kao što su: Association of Information Systems (AIS), IEEE, International Neural Networks Society (INNS), Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja (HDOI) čija je predsjednica od 2012. godine do 2016., kao i urednica časopisa Croatian Operational Research Review.