Disruptori kroz vrijeme, Nataša Drvenkar, Anamarija Delić

Datum: 

srijeda, 26 travnja, 2017 -
14:00 - 15:00

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ
ST

Sažetak: 

„Najvažniji produkt stvaralačkog uma je izum. Njegov je krajnji cilj ovladavanje uma prirodom i iskorištavanje njezinih sila za potrebe čovječanstva.“

(Nikola Tesla)

 

Pojam industrijska revolucija daje naslutiti naglu i opću promjenu, no ta promjena nije bila odraz jednog događaja ili jedne novine. Industrijska revolucija predstavlja niz tehnoloških inovacija i društvenih te gospodarskih promjena koje su se međusobno potkrepljivale. Upravo je industrijalizacija omogućila Velikoj Britaniji da postane vodeća gospodarska sila svijeta u to vrijeme - no nije li danas nešto drugačija raspodjela moći u svijetu? Predavanjem ćemo objasniti zašto je Velika Britanija bila kolijevka industrijske revolucije, ali i pokušati slušatelje provesti kroz „vremensku avanturu“ kojom ćemo upoznati važnost znanosti i tehnologije (izuma) te njihov utjecaj na ekonomski rast, ali i sveopći razvoj čovječanstva. Od Prve industrijske revolucije koja je, svojim izumima omogućila nezamisliv rast produktivnosti, mijenjanje ekonomske strukture stanovništva i time postavila temelje Druge industrijske revolucije na početku 20. stoljeća. Upravo u to vrijeme znanstveno-istraživački rad ostavlja neizbrisiv trag na svijet – električna energija, motori s unutrašnjim izgaranjem, pokretna traka u industriji, napredak u medicini… Treća industrijska revolucija svakako je obilježena napretkom u IT-u i daljnjem ubrzanju automatizacije proizvodnje. Utjecaj svih ovih velikih promjena osjećamo svakodnevno, a postavlja se pitanje kako ćemo tek promjene koje dolaze s Četvrtom industrijskom revolucijom – industrijama 4.0. Jeste li spremni proći stopama revolucionarnih otkrića?

S  druge pak strane, svaka revolucija u svom vremenu donosila je i strah i urušavanje postojećih industrija. U novije vrijeme svjedoci smo masovnih prosvjeda diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, vezano uz poslovne modele koji uništavaju postojeće industrije (primjerice UBER koji uništava usluge taksi prijevoza). Stav prema promjenama u ovom trenutku možemo donijeti. No, putovanjem kroz vrijeme industrijskih revolucija, prisjetit ćemo se još nekih disruptora, koji su uništili tadašnje industrije, ali i stvorili nove. Predavanje je zamišljeno poput putovanja vremenskom kapsulom kroz vrijeme i izume koji su zauvijek promijenili svijet koji poznajemo. Diskusija će biti usmjerena na promišljanje o disruptorima i njihovoj ulozi u suvremenom gospodarskom razvoju društva.

Biografija: 

Doc.dr.sc. Nataša Drvenkar,

Ekonomski fakultet u Osijeku,

E-mail: natasad@efos.hr

Životopis:

Doc.dr.sc. Nataša Drvenkar godine zaposlena je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku gdje sudjeluje u nastavnom procesu nekoliko kolegija različitih studijskih razina i smjerova. Svoj znanstveno-istraživački fokus usmjerava na suvremene izazove institucionalne ekonomije, industrijske ekonomike i politike te regionalnih ekonomskih znanosti. Usko surađuje s gospodarstvom kroz brojne znanstveno-stručne projekte, Predsjednica je povjerenstva za suradnju s gospodarstvom, promotor najuspješnijih studenata prve godine preddiplomskog studija (PUMA program HUP-a) i mentor Pravno-ekonomske klinike. Kontinuirano objavljuje znanstvene radove i dodatno se usavršava (EURASHE;  Pforzheim University, Njemačka). Najviše ju veseli upravo suradnja sa studentima i poticanje suradnje akademske i poslovne zajednice.

 

Doc.dr.sc. Anamarija Delić

Ekonomski fakulte u Osijeku

E-mail: adelic@efos.hr

Web stranica: http://www.efos.unios.hr/adelic/

 

Doc.dr.sc. Anamarija Delić također je zaposlena na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, gdje izvodi kolegije vezane uz uočavanje poslovnih prilika i pokretanje poslovnih pothvata, te uz kreiranje poslovnih modela, koji su danas temelj konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. Fokus istraživanja također je vezan uz sektor malih i srednjih poduzeća – struktura kapitala i okruženje kao važan faktor rasta i razvoja malih i srednjih poduzeća. Anamarija Delić članica je Povjerenstva za suradnju s gospodarstvom pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku, te član istraživačkog tima prve think tank organizacije za istraživanje politika razvoja malih i srdnjih poduzeća i poduzetništva – CEPOR. Anamarija Delić je i koordinatorica Pravno ekonomske klinike pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Prostorija: 

Dvorana 12