Informacija u vremenu: od 'prainformacije' do strukture znanja, Boris Bosančić

Datum: 

srijeda, 26 travnja, 2017 -
18:00 - 19:00

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
OP
ST

Sažetak: 

U predavanju će se pojam informacije sagledati kroz tri velika vremenska okvira. U prvom, koje praktički odgovara razdoblju od početka svemira - i takoreći vremena, do pojave prvih živih organizama, informacija je sadržana u razlici između fizičkih, kemijskih i inih procesa u fizičkim, kemijskim i inim strukturama neživog svijeta. Ova vrst 'prainformacije' u literaturi se spominje pod različitim nazivima; najčešći su potencijalna (proto) informacija/podatak (engl. potential (proto) information/data) i podatak/informacija okoliša (engl. environmental data/information). U drugom periodu, informacija okoliša se započinje rabiti za stvaranje fizičkih i kemijskih struktura živog svijeta i na ovom stupnju razvoja ona predstavlja tzv. instrukcijsku informaciju; najpoznatiji primjer ove vrste informacija je genetička informacija (engl. genetic information). U trećem vremenskom okviru, koji se okvirno podudara s pojavom inteligentnih živih bića, informacija se napokon započinje rabiti za izgradnju vlastitih struktura koje se u radu prepoznaju kao strukture znanja.

Biografija: 

Doc. dr. sc. Boris Bosančić, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Odsjek za informacijske znanosti, bbosancic@ffos.hr

 Životopis: Boris Bosančić (47) diplomirao je strojarstvo, a nakon toga i bibliotekarstvo. Jedno vrijeme radio je kao strojarski inženjer u tvornici Đuro Đaković (1998-2001), a zatim kao bibliotekar u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod (2001-2005). Od 2005. zaposlen je na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. U polju informacijskih znanosti najprije magistrira na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2009, a zatim i doktorira na Sveučilištu u Zadru 2011. Izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta 2012. Objavio je više znanstvenih i stručnih radova te izlagao na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima.

Na Radiju UNIOS tijekom 2016. uređivao je i vodio emisiju 'Čovjek, informacija, tehnologija' (http://radio.unios.hr/covjek-informacija-tehnologija/).

Osobna web stranica: http://web.ffos.hr/infoznanosti/doc-dr-sc-boris-bosancic

Web stranica bloga O-Informaciji: https://oinformaciji.wordpress.com/

Prostorija: 

Učionica 54