Vrijeme i kako ga koristiti, Marta Borić, Eva Trstenjak, Filip Živaljić

Datum: 

srijeda, 26 travnja, 2017 -
13:30 - 14:00

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ
ST

Sažetak: 

U ovom predavanju glavni naglasak će biti na tome kako planiranje aktivnosti ima veliki utjecaj na lokus kontrole u našim životima i percepciju sreće. Predavanje će započeti  uvodnim video prikazom nastupa Anne-Laure Sellier na TEDx konferenciji te će se pojasniti uvid u moderni time-management. Riječ je naime o percepciji vremena i utjecaju vremena na proces donošenja ključnih odluka. U predavanju će se kratko obuhvatiti razvoj ljudske percepcije vremena sve do danas i ovisnosti o satu kao mjernom instrumentu navedenog. Pomoću pojmova „clock-time“ i „event-time“ predstavit će se dvije vrste ljudi u procesu upravljanja vremenom. Na samom kraju predavanja, iznijet će se kritičko razmatranje o budućnosti upravljanja vremenom s posebnim naglaskom na područje kulture.

Biografija: 

 Dr.sc. Marta Borić

Poslijedoktorantica Odjela za kulturologiju – katedra Kulturalni menadžment (mboric@kulturologija.unios.hr/marta.boric5@gmail.com,  http://kulturologija.unios.hr/odjel/nastavnici/suradnici/boric-marta/

 

Rođena u Osijeku 15.02.1986. godine. Od 1. studenoga 2011. asistentica je na Katedri za kulturalni menadžment Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja ekonomije, menadžmenta I kreativnih industrija. Područja njezina znanstvenog interesa su menadžment i organizacija, marketing i kreativne industrije.
Preddiplomski studij Menadžment završila je 2008. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku a diplomski studij Menadžment na istom fakultetu 2010. godine. U svibnju 2016. godine uspješno završava poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Kulturologija smjer Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te je iste godine obranila i doktorski rad pod nazivom “Ekonomski I kulturološki utjecaj kreativnih industrija na proaktivnost studentske populacije”. U prosincu 2016. godine stekla je uvjete za poslijedoktoranta je trenutačno u zvanju poslijedoktoranta.  Sudjelovala je na nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Godine 2010. i 2011. radila je kao pomoćni knjižničar u knjižnici Ekonomskog fakulteta u Osijeku. U slobodno vrijeme radi kao turistički vodič.

 

Eva Trstenjak

Studentica 3. godine preddiplomskog studija Odjela za kulturologiju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku - smjer Kulturalni menadžment (trstenjak.evaa@gmail.com)

 

Rođena 9.10.1995. godine u Čakovcu. Godine 2014. završila smjer  Hotelijersko-turističkog tehničara u Ekonomskoj i trgovačkog školi Čakovec. Na drugoj godini preddiplomskog studija, 2015. godine, provela je pet mjeseci u Lisabonu u sklopu Erasmus+ projekta studirajući na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Također, nakon povratka u Osijek, uključila se u ESN Buddy program za Erasmus+ studente što joj je dodatno pomoglo u razvijanju komunikacijskih i društvenih vještina. Vvolontirala je i sudjelovala sa HPD „Lipa“ u organizaciji festivala „Croatia Cantat“ 2016. godine, aktivno sudjelovala sa Međimurskim veleučilištem na Turizmijadi 2015. godine, volontirala i sudjelovala u organizaciji natjecanja Speedway kluba UNIA „One sport Poland“ tijekom srednjoškolskog obrazovanja. Sudjelovala je i u projektima na Estudent CSC, na natječaju pod nazivom „Zagrebačka pivovara – Žuja na Inmusic festivalu“ te je dobitnica 3. mjesta na „Regional Case Study Competition“. U slobodno vrijeme voli putovati.

 

Filip Živaljić

Student 3. godine preddiplomskog studija Odjelu za kulturologiju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku - smjer Kulturalni menadžment.(fzivaljic@gmail.com)

 

Rođen 14. 3. 1995. godine u Osijeku. Osnovnu i srednju školu završio je u Zadru gdje je  više puta sudjelovao na natjecanju LiDraNo te je bio u timu koji je zaslužan za zadarsku slikovnicu „Amarenina zadarska pustolovina“ i nagradu Otisak srca. Na drugoj godini fakulteta, u sklopu projekta Erasmus +, proveo je pet mjeseci studirajući u Španjolskoj na Universidad Complutense de Madrid. Urednik je i stručni suradnik za marketing i menadment studentskog časopisa Notan, aktivni član udruge Poduzetnici bez granica u sklopu koje je u organizaciji projekta "Ewob business hackathon". Član Hrvatske udruge za odnose s javnošću i dobitnik 3. mjesta na natjecanju Regional Case Study Competition. Slobodno vrijeme provodi pišući blog „between us“ te obožava putovanja, fotografiju, kazalište, kreativnu industriju i ideje koje mijenjaju svijet

 

Prostorija: 

P8