Vrijeme u poslovanju, Ivana Bestvina Bukvić, Iva Buljubašić, Andrea Kovačević

Datum: 

srijeda, 26 travnja, 2017 -
13:00 - 13:30

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ
ST

Sažetak: 

Neke od izreka koje koristimo u svakodnevnom i poslovnom svijetu ( poput „Vrijeme je ograničavajući činitelj”,“Moram naučiti kako unovčiti svoje vrijeme, tako da nijedan trenutak nije potraćen”,Kad je Bog stvorio vrijeme, stvorio ga je dovoljno”,“Vrijeme teče daleko koliko i voda”) odraz su shvaćanja i korištenja vremena kao bitnog činitelja poslovanja. Danas ljudi, odnosno pojedine kulture/države vrijeme shvaćaju i koriste različito, odnosno linearno, fleksibilno i ciklično. Obilježja pojedinog shvaćanja vremena pojedinih kultura bitna su za lakše i efikasno  uspostavljanje poslovne i  osobne komunikacije.

Biografija: 

Doc.Dr.sc.Ivana Bestvina Bukvić

Rođena je 1977. godine. Docentica na Odjelu za kulturologiju, predsjednica katedre za Kulturalni menadžment, suradnik na poslijediplomskom specijalističkom studiju Računovodstvo, revizija i analiza, Ekonomskog fakulteta u Osijeku (http://kulturologija.unios.hr/odjel/nastavnici/doc-dr-sc-bestvina-bukvic-ivana/). Akademski stupanj doktora društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije stječe 2012. Objavila je samostalno i u suautorstvu niz znanstvenih radova, članica je uredništva međunarodnog simpozija, sudionica je znanstvenih simpozija te je sudjelovala u provedbi međunarodnog projekta. Radno iskustvo stječe od 2001. u neprofitnim organizacijama te realnom i financijskom sektoru pri čemu od 2003. u Zagrebačkoj banci d.d. (2010.-2015). Područja interesa: financijski menadžment, ocjena rizičnosti, projektni menadžment, modeli odlučivanja.

Dr.sc.Iva Buljubašić,

Rođena je 1988. godine. Poslijedoktorantica na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

(http://kulturologija.unios.hr/odjel/nastavnici/suradnici/buljubasic-iva/).

2012. stekla je zvanje magistrice ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Godine 2015. završila je poslijediplomski doktorski studij, smjer Menadžment, na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, obranom doktorskog rada iz područja ekonomije te stekla zvanje doktorice znanosti. Objavila je više znanstvenih radova i sudjelovala je na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Područje njezina znanstvenog i stručnog interesa su marketing (s naglaskom na nekonvencionalni marketing) i menadžment kulturnih ustanova.

 

Andrea Kovačević

Studentica na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku, (andreak51994@gmail.com).

Rođena u Osijeku 5.1.1994.g. Godine 2012. završila Tehničku školu i prirodoslovnu gimnaziju Ruđera Boškovića u Osijeku te 2015. preddiplomski studij Kulturalnog menadžmenta na Odjelu na kulturologiju. Trenutno završava diplomski studij istoimenog smjera.

Prostorija: 

P8