Brze dijete kroz vrijeme – jesmo li s vremenom napredovali?, Ines Banjari, Josipa Dragičević, Jelena Mandarić, Andrijana Maršić, Emanuela Perlain, Sara Posavec, Ivana Križić, Marina Kunac, Ivana Tatarović, Ana-Marija Zorčec

Datum: 

srijeda, 26 travnja, 2017 -
13:15 - 14:15

Vrsta događaja: 

Tribina

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ
OP
ST

Sažetak: 

BRZE DIJETE KROZ VRIJEME – JESMO LI S VREMENOM NAPREDOVALI?

Podteme:

- Prati li evolucija načina prehrane evoluciju društva?

- Pojavljuju li se nove brze dijete kako se društvo razvija?

- Je li prakticiranje brzih dijeta opravdano ili neopravdano?

- Koji su razlozi prakticiranja brzih dijeta?

- Nose li sa sobom brze dijete neke zdravstvene rizike ili su bezopasne?

Biografija: 

Moderator: doc. dr. sc. Ines Banjari, Predsjednica Katedre za prehranu, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, ibanjari@ptfos.hr

 

Ines Banjari rođena je 10. prosinca 1982. godine u Osijeku. Diplomirala je 2006. godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (PTF), kao prva u generaciji. Tijekom studija bila je stipendistica MZOŠ. Iste je godine zaposlena kao znanstveni novak na Zavodu za ispitivanje hrane i prehrane PTF-a. Doktorski rad iz grane Nutricionizam je obranila 2012. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U lipnju 2013. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a od srpnja 2013. do veljače 2014. bila je na postdoktorskom usavršavanju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Torontu, Kanada. Laureat je prestižne nagrade Danubius Young Scientist Award za Hrvatsku u 2014. godini. Bila je gostujući istraživač na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Srbija.

Trenutno je voditeljica znanstvenog bilateralnog projekta s Crnom Gorom i voditeljica i suradnica na više stručnih projekata, objavila je više od 30 radova i sudjelovala na više od 30 međunarodnih i nacionalnih znanstvenih konferencija, bila na više znanstvenih i stručnih usavršavanja u Europi i Hrvatskoj.

Web stranica: http://www.ptfos.unios.hr/index.php/zaposlenici/38-zaposlenici/nastavno-osoblje/77-ines-banjari 

 

Josipa Dragičević, studentica prve godine diplomskog studija, Prehrambeno-tehnološki fatultet Osijek, jdragicevic@ptfos.hr

 

Rođena je u Splitu 2. Veljače 1994. godine. Ježičnu gimnaziju završila je u Splitu i 2012./2013. upisala preddiplomski studij Nutricionizam na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, kojeg završava 2016. godine.

 

Jelena Mandarić, studentica prve godine diplomskog studija Znanost o hrani i nutricionizam, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, jelena.mandaric@gmail.com

 

Rođena 01. travnja 1990. godine u Osijeku. Završila je Opću gimnaziju u Osijeku i preddiplomski studij Prehrambeno – tehnološkog fakulteta u Osijeku.

 

Andrijana Maršić, studentica 2.godine diplomskog studija Znanost o hrani i nutricionizam na PTF-u u Osijeku,andrijana.marsic@gmail.com

 

Rođena 17.02.1994.godine. Završila Opću gimnaziju 2012. u Vrgorcu, a potom 2012/2013 upisala preddiplomski studij Nutricionizam na PMF-u u Splitu.

 

Emanuela Perlain, studentica 1.godine diplomskog studija Znanost o hrani i nutricionizam na PTF-u u Osijeku, eperlain@ptfos.hr

 

Rođena 06.03.1994.godine u Splitu, gdje je završila srednjoškolsko obrazovanje (I. gimnazija Split, jezični smjer) a potom 2012./13. upisala preddiplomski studij Nutricionizam na PMF-u u Splitu.

 

Sara Posavec, studentica prve godine diplomskog studija, Prehrambeno tehnološki fakultet Osijek, sposavec@ptfos.hr

 

Rođena u Varaždinu 31.03.1995. Pohađala je VI. osnovnu školu, te Opću gimnaziju u Varaždinu.

 

Ivana Križić, studentica prve godine diplomskog studija, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, ikrizic@ptfos.hr

Rođena je 30. lipnja 1994. godine u Slavonskom Brodu. Od 2009. do 2013. godine je pohađala Medicinsku školu u Rijeci te stekla zvanje farmaceutskog tehničara. 2013. upisuje preddiplomski studij prehrambene tehnologije u Osijeku te ga završava 2016. godine.

 

Marina Kunac, studentica prve godine diplomskog studija, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, mkunac@ptfos.hr

 

Rođena je u Splitu 29.04.1993. godine. Završila je Prirodoslovnu  gimnaziju u Splitu. Nakon toga upisala je preddiplomski studij nutricionizma na Prirodoslovno- matematičkom fakultetu u Splitu koji je završila 2016.godine.

 

Ivana Tatarović studentica prve godine diplomskog studija Znanost o hrani I nutricionizam, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, itatarovic@ptfos.hr.

 

Rođena u Splitu 24.05.1994.godine. Opću gimnaziju završila u Kaštel Gomilici od 2008/2009 do 2012/2013. Nakon toga upisala preddiplomski studij Nutricionizam u Splitu na Prirodoslovnom-matematičkom fakultetu.

 

Ana-Marija Zorčec, studentica prve godine diplomskog studija, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, amzorcec@ptfos.hr

 

Rođena je 5.9.1992. u Porrentruy-u (Švicarska). Završila je osnovnu školu dr. Franje Tuđmana, opću gimnaziju u Belom Manastiru te preddiplomski studij prehrambene tehnologije na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku.