Posljednji univerzalni zajednički predak, Dijana Podravac

Datum: 

srijeda, 26 travnja, 2017 -
12:00 - 12:30

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ
ST

Sažetak: 

Drvo života je detaljno upotpunjeno I pokazuje međusobnu povezanost različitih vrsta, međutim, organizam iz kojeg su naknadno evoluirali svi drugi oblici života I dalje je nepoznanica. Posljednji univerzalni zajednički predak (eng. Last Universal Common Ancestor - LUCA) je, prema sadašnjim spoznajama, mikroorganizam koji se razvio na Zemlji prije otprilike 3,8 milijardi godina. Iz njega su se razvile bakterije, arhebakterije, a potom i eukarioti. Usporedbom genoma različitih vrsta, znanstvenici pokušavaju odrediti svojstva tog organizma, što je posebno komplicirano kod bakterija. U bakterija je moguće izmjenjivanje DNK iI između vrsta, a ne samo nasljeđivanjem, te je teško odrediti je li određeni gen naslijeđen od zajedničkog pretka ili je tijekom evolucije izmijenjen s nekom drugom vrstom zbog svoje dominantnosti. Prema dosadašnjim spoznajama, pronađeno je 355 gena koje je LUCA imao i prema njima je bio anaeroban, termofilan i ovisan o plinovima. Ove, kao i još neka druga svojstva sugeriraju kako je nastanjivao ekstremnu okolinu, bez kisika i rastao pri visokim temperaturama. Vjerojatno je nastao u blizini geotermalnih izvora na dnu oceana, gdje i danas žive slični mikroorganizmi, ali ikad mu se točno podrijetlo otkrije, ostaje pitanje u kojem trenutku je taj mikroorganizam od neživih molekula postao živ.

Biografija: 

Dijana Podravac (mag. nutr., asistent, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, dijana.podravac@ptfos.hr)

Dijana Podravac rođena je 09. rujna 1987. godine u Osijeku. Završila je Tehničku i prirodoslovnu gimnaziju „Ruđer Bošković“ te upisuje Prehrambeno-tehnološki fakultet. Stručnu praksu je odradila u sklopu IAESTE razmjene studenata u laboratorijima za kontrolu kvalitete u tvornici snack proizvoda Zweifel AG, Švicarska. Eksperimentalni dio Diplomskog rada je odradila u Centru za analitiku, Odjelu za agrobiotehnologiju, BOKU, Tulln, Austrija. Diplomirala je Znanost o hrani i nutricionizam 2016. godine i iste godine se zapošljava na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku kao asistentica na Mikrobiologiji hrane i Brzim metodama analize hrane. Od veljače 2017. godine studira na Poslijediplomskom svučilišnom studiju Prehrambeno inženjerstvo na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku.

http://www.ptfos.unios.hr/index.php/zaposlenici/38-zaposlenici/nastavno-osoblje/8357-dijana-podravac