Vrijeme je za zube!, Ivan Miškulin, Marija Samardžić, Ena Jerković

Datum: 

srijeda, 26 travnja, 2017 -
12:00 - 13:00
srijeda, 26 travnja, 2017 -
13:00 - 14:00
srijeda, 26 travnja, 2017 -
14:00 - 15:00
srijeda, 26 travnja, 2017 -
15:00 - 16:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ

Sažetak: 

Kako živimo na području gdje preventivna dentalna medicina još uvijek nije zaživjela u punom smislu i gdje  je incidencija karijesa kod djece poražavajuća, krajnje je vrijeme za preventivne aktivnosti. Potreba edukacijskih radionica o oralnom zdravlju od velikog je javnozdravstvenog značaja posebno u predškolskoj i školskoj dobi jer je ključna u razvijanju pozitivnih navika. Oralno zdravlje jest stanje zdravih i pravilno funkcionirajućih dentalnih i drugih oralnih struktura, uz izostanak dentalnog straha i anksioznosti te ga treba promatrati kao integrirani dio općeg zdravlja. Karijes je bolest  karakterizirana progresivnom demineralizacijom zuba od strane kiselina koje nastaju u dentalnom plaku. Javlja se u svim dobnim skupinama uslijed nepravilne oralne higijene i loših prehrambenih navika.(slatki i kiseli napitci, slatkiši, učestali obroci i dr.). Radionica je namijenjena učenicima nižih razreda osnovne škole i temelji se na interakcijsko komunikacijskim metodama, uz upotrebu modela za savladavanje tehnika provođenja pravilne oralne higijene.

Biografija: 

Dr. sc. Ivan Miškulin rođen je 23. svibnja 1978. godine u Osijeku. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Osijek 2004. godine. Doktorsku disertaciju naslovljenu „Značaj upravljanja promjenama u visokom obrazovanju u razvoju komparativnih prednosti sveučilišta“ obranio je u lipnju 2016. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Od 2016. godine zaposlen je kao poslijedoktorand u Zavodu za integrativnu medicinu Medicinskog fakulteta Osijek. Kao suradnik sudjeluje na znanstveno-istraživačkom projektu odobrenom od strane Sveučilišta u Osijeku naslovljenom „Upravljanje promjenama u cilju unapređivanja kvalitete na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku“. Područja njegovog znanstvenog interesa jesu management, change management, javno zdravstvo, integrativna medicina, medicinska informatika, umjetna inteligencija i biostatistika. Do sada je objavio ukupno 43 rada od čega 21 u indeksiranim publikacijama (5 u časopisima indeksiranim u CC, uključujući 1 sažetak; 3 u časopisima indeksiranim u SCIE; 3 u časopisima indeksiranim u Scopusu; 7 u ostalim indeksiranim časopisima, uključujući 1 sažetak te 3 u indeksiranim zbornicima s međunarodnih skupova).  

Marija Samardžić rođena je u Slavonskom Brodu 11.07.1979. godine. Nakon završene osnovne škole, 2000. god. završava Srednju školu M. A. Reljković smjer kemijski tehničar. Od 2009. zaposlena je u ordinaciji dentalne medicine, a 2013. godine završava Školu za medicinske sestre Mlinarska u Zagrebu. 2015. god završava stručno usavršavanje za zanimanje dentalni asistent, iste godine upisuje sveučilišni preddiplomski studij dentale higijene na Medicinskom fakultetu u Osijeku. 2016. nakon uspješno završene prve godine dentalne higijene upisuje sveučilišni  integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine u Osijeku. Član  je Hrvatske komore medicinskih sestara, a od 2016. godine

Ena Jerković rođena je 6. srpnja 1997. godine u Augsburgu u Njemačkoj. Tamo upisuje osnovnu školu "Parkschule" u Stadtbergenu. Nakon završenih četiri razreda 2008. godine seli se s obitelji u Zagreb. U Sesvetama u "OŠ Luka" upisuje 5. razred i tamo završava osnovnu školu 2012. godine. Srednjoškolsko obrazovanje započela je kao gimnazijalka u trećoj gimnaziji "Kušlanova" u Zagrebu. Nakon uspješno završene druge godine prebacuje se (iz  osobnih razloga) u "ŽOG- Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti". Tamo završava i polaže maturu 2016. godine. U 10. mjesecu 2016. godine upisuje "Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine" u Osijeku. Komunikacijske vještine na dva materinja jezika njemački i hrvatski te se služi engleskim jezikom.