Iz generacije u generaciju, Ana Budiša, Anja Užanicky, Vlatka Stojačić, Zorislava Živković, Josipa Legac, Mirna Anđelić, Marija Anđić

Datum: 

srijeda, 26 travnja, 2017 -
09:00 - 10:00
srijeda, 26 travnja, 2017 -
10:00 - 11:00
srijeda, 26 travnja, 2017 -
11:00 - 12:00
četvrtak, 27 travnja, 2017 -
09:00 - 10:00
četvrtak, 27 travnja, 2017 -
10:00 - 11:00
četvrtak, 27 travnja, 2017 -
11:00 - 12:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

predškolski i niži raz. OŠ
5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ

Sažetak: 

Osnove nasljeđivanja

Tema radionice je „Iz generacije u generaciju“ koja je predviđena za djecu.

Radionica je osmišljena da djeci priredimo crteže, odnosno oblik ljudskog lica i tijela gdje će bojicama obojati fenotip roditelja( npr. oči, kosu itd.) te po pravilima nasljeđivanja dobiti moguću generaciju, odnosno naučiti koje su karakteristike naslijedili od svojih roditelja putem obrasca nasljeđivanja po Mendelu.

Također je osmišljena i igra puzzle u obliku kromosoma.
Sudionici radionice trebali bi naučiti osnovne genetičke pojmove.

Biografija: 

Mirna Anđelić, mag.med.lab.diagn.

Medicinski fakultet Osijek

mirna.andelic@outlook.com

Mirna Anđelić je rođena 16. siječnja 1993. godine u Osijeku. Osnovnu i srednju školu završava u Đakovu, u kojemu i živi do preddiplomskog studija Medicinsko laboratorijske dijagnostike u Splitu, nakon kojega upisuje diplomski studij MLD na Medicinskom fakultetu u Osijeku, kojega završava u prosincu 2016. godine. Osim studija, bavila se izvannastavnim aktivnostima, sudjelovala na kongresima i bila predsjednica udruge CMLDSA u svrhu popularizacije znanosti i svojega studija.

 

Anja Užanicky bacc.med.lab.diagn.

Medicinski fakultet Osijek

anjauzanicky@gmail.com

Anja Užanicky rođena je 18. siječnja 1994. godine u Osijeku. Osnovnu i srednju školu zavšila je u Osijeku kao zdravstveno-laboratorijski tehničar, gdje nastavlja školovanje na Medicinskom fakultetu u Osijeku na studiju Medicinsko laboratorijska dijagnostika. Trenutno je studentica 2. godine diplomskog studija i predsjednica udruge CMLDSA. Svoje iskustvo u struci stekla je u Medicinsko-biokemijskom laboratoriju Bojčić, Vlainić.

 

Vlatka Stojačić, studentica

Medicinski fakultet Osijek

vstojacic@gmail.com

Vlatka Stojačić rođena je 4. srpnja 1996. godine u Vinkovcima. Osnovnu školu Ivana Mažuranića u Vinkovcima pohađala je u razdoblju od 2003. do 2011. te iste godine upisala Gimnaziju Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima, smjer matematičko-prirodoslovni. Gimnaziju je završila s odličnim uspjehom. Medicinski fakultet u Osijeku, smjer Medicinsko - laboratorijske dijagnostike upisala je 2015. godine. Trenutno je studentica druge godine spomenutog studijskog programa. Aktivno djeluje u udruzi CMLDSA(Hrvatska udruga studenata medicinsko - laboratorijske dijagnostike), gdje trenutno obavlja dužnosti tajnice udruge.

 

Zorislava Živković, bacc.med.lab.diagn.

Medicinski fakultet Osijek

zorislavazivkovic@hotmail.com

Zorislava Živković rođena je 11. siječnja 1995. godine u Našicama. Od 2009. do 2013. pohađala je opću gimnaziju u Srednjoj školi Isidora Kršnjavog u Našicama. Od 2001. do 2013. pohađala je školu stranih jezika „Alicia“, Našice. 2013. godine upisuje studij medicinsko laboratorijske dijagnostike na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te je trenutno studentica prve godine diplomskog studija. Aktivno sudjeluje na Festivalu znanosti 2015. godine. Kao dio studenske sekcije u lipnju 2016. godine sudionik je 3. kongresa Hrvatske komore zdravstvenih radnika strukovnog razreda za Medicinsko-laboratorijsku djelatnost.

 

Josipa Legac, bacc.med.lab.diagn.

Medicinski fakultet Osijek

legacjosipa0@gmail.com

Josipa Legac rođena je 19. prosinca 1994. u Požegi. Nakon završene Osnovne škole Julija Kempfa u Požegi, upisala je srednju medicinsku školu u Slavonskom Brodu. Maturirala je 2013. godine s odličnim uspjehom. Iste godine je  upisala fakultet Medicinsko laboratorijske dijagnostike u Osijeku te je trenutno na prvoj godini diplomskog studija. Sudjelovala je na Festivalu znanosti 2015. godine i na 3. Kongresu Hrvatske komore zdravstvenih radnika koji se održavao u Opatiji 2016. godine, uz postersko priopćenje.

 

Ana Budiša, bacc.med.lab.digan.

Medicinski fakultet Osijek

budisa.ana@gmail.com

Ana Budiša - rođena je 23. srpnja 1991. godine u Splitu. Završila medicinsku školu smijer zdrav. laboratorijski tehnicar u Splitu, te 2010 god. upisuje stručni studij med. laboratorijske dijag. na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Trenutno je apsolventica diplomskog studija med. laboratorijske dijag. na Medicinskom fakultetu u Osijeku te zaposlenica Kliničkog zavoda za patologiju i sudsku medicinu KBC Osijek. Dopredsjednica je Hrvatske udruge studenata medicinsko laboratorijske dijagnostike (CMLDSA).

 

Marija Anđić, studentica

Medicinski fakultet Osijek

marijandic5@gmail.com

Marija Anđić rođena je 9. travnja 1996. godine. Završila je Gimnaziju Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima. Medicinski fakultet u Osijeku, smjer Medicinsko - laboratorijske dijagnostike upisala je 2015. godine. Trenutno je studentica druge godine i aktivno djeluje u udruzi CMLDSA(Hrvatska udruga studenata medicinsko - laboratorijske dijagnostike), gdje trenutno obavlja dužnosti povjerenstva za PR.