Vrijeme u kemiji, voditelji: Tin Weitner, Davor Šakić i Marijan Marijan

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
16:00 - 16:30

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Umjetnička paleta oduvijek se oslanjala na pratično umijeće kemije - kemičari i umjetnici stoljećima se međusobno nadopunjuju u istraživanju boja. Kako proizvesti ljubičasti vatromet ili narančasti vulkan, kako obojiti plamen, kako izgleda kemijski kameleon i kako vrijeme utječe na sve to, saznajte na radionici. Koliko ustvari treba vremena da bi se nešto smrznulo u tekućem dušiku? Što bi se dogodilo ako uronite ruku u tekući dušik? Bi li vam se ruka smrznula do ozeblina ili možda ne? Uglavnom, Leidenfrostov efekt… 

Biografija: 

Doc. dr. sc. Tin Weitner zaposlen je kao docent na Zavodu za opću i anorgansku kemiju, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Područje njegovog znanstveno-istraživačkog interesa je fizikalna odnosno bioanorganska kemija, posebice mehanizam kompleksacije kovinskih iona s biološki značajnim ligandima te fizikalno-kemijska svojstva bioanorganskih ksenobiotika.Dr. sc. Davor Šakić, zaposlen je kao viši asistent na Zavodu za analitičku kemiju, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Područje njegovog znanstveno-istraživačkog interesa su kvantno-kemijski izračuni mehanizama reakcija, predviđanje raspada lijekova u okolišu i relativna stabilnost radikala.Marijan Marijan,mag. chem. zaposlen je kao asistent-znanstveni novak na Zavodu za organsku kemiju. Područje njegova znanstveno-istraživačkog interesa je ispitivanje utjecaja strukture na reaktivnost organskih spojeva spektroskopskim i kinetičkim metodama.