Vitamini kroz godišnja doba, Tea Omanović, Ana Petrović, Ivan Abičić, Jerko Arambašić, Martina Smolić

Datum: 

srijeda, 26 travnja, 2017 -
13:00 - 14:00
srijeda, 26 travnja, 2017 -
14:00 - 15:00
srijeda, 26 travnja, 2017 -
15:00 - 16:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

predškolski i niži raz. OŠ

Sažetak: 

Kroz interaktivnu radionicu „Vitamini kroz godišnja doba“ pokazat ćemo djeci u kojoj hrani kroz različita godišnja doba mogu pronaći vitamine potrebne za njihovo zdravlje. Naglasak ćemo staviti na sljedeće vitamine: vitamin D, A, C, B. Radionica uključuje igre, crtanje, demonstraciju prehrambenih namirnica te njihove korisne učinke na naše zdravlje. Cilj radionice jest na zabavan način približiti djeci važnost i prednosti zdrave prehrane te kako unositi dovoljnu količinu vitamina raznovrsnom prehranom bogatom voćem i povrćem kroz cijelu godinu.

Biografija: 

Tea Omanović, dr.med., Medicinski fakultet Osijek, Asistent u Katedri za farmakologiju

Baranjska 13, 31 300 Beli Manastir (Hrvatska);      

mail: tea.omanovic@mefos.hr

Tea Omanović, dr. med. rođena je 11.11.1990. g. u Zenici. Opću gimnaziju i Srednju glazbenu školu (smjer-pianist) završila je u Zenici. 14.7.2009. upisuje Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine na  Medicinskom fakultetu  Osijek. Diplomirala je 9.7.2015. g. na temu „Najčešći uzročnici urogenitalnih infekcija u muškaraca”. Od 1.10.2015. zaposlena je kao asistent u Katedri za farmakologiju Medicinskog fakulteta Osijek. Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek upisala je 27.11.2015. Tijekom studija obavljala je dužnost demonstratora u Katedri za mikrobiologiju i parazitologiju. 2011. godine osnovala je pjevački studentski Zbor medicinskog fakulteta Osijek, te i do danas djeluje kao suvoditeljica istog zbora.

DODATNE INFORMACIJE

Sudjelovanje na Festivalu znanosti 2016.  “Zašto je Ozzy Osbourne još uvijek živ?”

Priznanja i nagrade: Učenica generacije u Srednjoj muzičkoj školi Zenica,  2012. Priznanje dekana Medicinskog fakulteta Osijek za osnivanje i vođenje studentsko zbora pri Medicinskom fakultetu u Osijeku

Projekti:  VIF2016-MEFOS-17 "Molekularni mehanizmi djelovanja liraglutida u staničnim modelima gastrointestinalnih i kardiovaskularnih bolesti", voditeljia projekta doc.dr.sc. Martina Smolić; sudjelovanje u projektu European Medical Students Orchestra and Choir (EMSOC), Bilbao 2014.

Konferencije: 2. međunarodni monotematski kongres o virusnom hepatitisu C, 24.-27.9., Lug, Budućnost zdravstvene industrije, 20. listopada 2015. Mala dvorana Vatroslav Lisinski,  4-9.5.2016. IUAES inter congress „Worlds anthropologies and privatization of knowledge: engaging anthropology in public" u Dubrovniku- aktivni sudionik,  25.-26.5.2016. 4th Central Eastern European Symposium on Free Nucleic Acids in Non-Invasive Prenatal Diagnosis, Split, 25.-26 May 2016.,  3. međunarodni monotematski kongres o virusnom hepatitisu C u Orahovici - 29.9.-1.10. 2016.

Certifikati: PhD course in Pecs 14.-18.12.2015., Laboratory immunetechinques in molecular biology research

Tečajevi:  2016. Međunarodni tečaj I. kategorije "Temeljne vještine edukatora u biomedicni i zdravstvu te interdisciplinarnim područjima znanosti,  2016. Tečaj za osposobljavanje osoba koje rade sa pokusnim životinjama; kategorija LabAnim tečaj

Ana Petrović, studentica 4. godine Integriranog preddiplomskog I diplomskog studija medicine Medicinski fakultet Osijek

mail: petrovic.ana.hr@gmail.com

Studentica je četvrte godine Medicinskog fakulteta, a svoje prijašnje obrazovanje stekla u III. Gimnaziji u Osijeku. Za vrijeme koje je dosad provela na fakultetu sudjelovala je u organizaciji Science Cafea, “znanstvenog kafića” koji joj je omogućio da znanost gleda s nove kreativne i zabavne strane te unaprijedi svoje organizacijske sposobnosti. Trenutno obnaša dužnost asistenta za medicinsku edukaciju u udruzi CroMSIC gdje sudjeluje u brojnim projektima. Tako je sudjelovala u organizaciji projekata kao što su radionice ultrazvuka, tečaji šivanja i slično, a kao voditeljica programa 2016. sudjelovala je na kongresu „Upoznaj me“.  Također je nastupala na IV. i V. Humanitarnom koncertu Medicinskog fakulteta koji su bili lijepa manifestacija s još ljepšom svrhom. Na Festivalu znanosti imala je priliku održati dva predavanja – 2015. na temu „Putovanje od Sunca do čunjića i štapića“, a 2016. na temu „Neuroestetika“. Demonstrator je u Katedri za farmakologiju.

 

Ivan Abičić, student 5. Godine Integriranog preddiplomskog I diplomskog studija medicine

mail:  ivan.abicic5@gmail.com

Medicinski fakultet Osijek

Rođen je 09.09.1993. godine u Osijeku. Završio je Osnovnu školu Retfala u Osijeku. Nakon toga upisao je II.gimnaziju u Osijeku te  srednjoškolsko obrazovanje završio s odličnim uspjehom. Od 2012. godine studira na Medicinskom fakultetu u Osijeku te je trenutno peta  godina. Uz redovne fakultetske obveze trenutno obavlja demonstraturu iz farmakologije. Prethodnih je godina bio demonstrator iz Anatomije te Mikrobiologije i parazitologije. Zamjenik je predsjednice Studentskog zbora Medicinskog fakulteta u Osijeku. Kao član udruge od 2015. godine sudjeluje kao predavač u srednjim školama na Dan borbe protiv AIDS-a  te predavač u sklopu mRak kampanje u borbi protiv malignih tumora.  Kao član studentskog organizacijskog tima pod vodstvom doc.dr.sc. Martine Smolić 2015. godine sudjelovao  je na 9th ISABS Conference na Braču,a  2015. i 2016. godine na HCV konferenciji.  Aktivno sudjeluje na sportskim natjecanjima koje svake godine organizira Sveučilište. Od stranih jezika zna pisati i govoriti engleski i njemački jezik.

 

Jerko Arambašić, student 5. Godine Integriranog preddiplomskog I diplomskog studija medicine

mail:  jerko.arambasic@gmail.com

Medicinski fakultet Osijek

Rođen je 14. studenoga u Osijeku, gdje je završio Isusovačku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Osijeku. 2012. upisao je studiji medicine na Medicinkom fakultetu u Osijeku, gdje je trenutno student 5. godine. Član je studentskog zbora, demonstrator u Katedri za anatomiju i u Katedri za farmakologiju. Aktivan je sudionik projekata na fakultetu kao što su Tečaj vještina, edukacijske tribine te brojnih humanitarnih akcija. Tijekom dosadašnjeg studija bio je na znanstvenoj razmjeni u Varšavi, te je aktivno sudjelovao na dva međunarodna kongresa (Prehrana i klinička dijetoterapija, SAMED),te pasivni sudionik kongresa ISABS i Budućnost zdravstvene industrije. Također je sudjelovao u organizaciji Tečaja 1. stupnja iz pedijatrijske nefrologije 2016. godine. Tečno govori i razumije engleski i njemački jezik, posjeduje komunikacijske i organizacijske vještine te izvrsno poznaje rad na računalu.

 

Doc.dr.sc. Martina Smolić, dr.med.

docent, Medicinski fakultet Osijek, Katedra za farmakologiju, martina.smolic@mefos.hr

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu - dislociranom studiju medicine u Osijeku (2003.). Četiri godine je radila na Sveučilištu Connecticut na NIH projektima razvoja imunokompetentnih animalnih modela za liječenje HCV infekcije, te potencijalnih novih lijekova za ciljano liječenje HCV infekcije (voditelj prof. dr.sc. George Y. Wu), te četiri godine kao znanstveni novak na MZOŠ programu „Rizični čimbenici patološke mineralizacije tkiva“ (voditelj prof. emeritus Antun Tucak). Na Sveučilištu Connecticut je vodila HRZZ projekt "Štakorski model za ispitivanje hepatotoksičnosti lijekova" (2010./2011.). Disertaciju „Specifična i ciljana selekcija genetski zaštićenih hepatocita pomoću receptorom posredovane endocitoze” obranila je na Medicinskom fakultetu Osijek 2012. (mentor: prof.dr.sc. Dragan Primorac). Voditeljica je Poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo i predsjednica Katedre  za farmakologiju Medicinskog fakulteta Osijek od 2014./2015. Voditelj je projekta "Genski markeri u individualizaciji farmakoterapije hepatitisa C" i "Uloga simvastatina i metformina u regulaciji adipogeneze in vitro" i istraživač na nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata. Voditelj je kolegija farmakologije za studente preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija Medicinskog fakulteta Osijek. Dobitnica je nekoliko nagrada za znanstveni rad te je izabrana u "20 najboljih znanstvenih novaka u Hrvatskoj" (2013.). Aktivno objavljuje izvorne znanstvene radove.  Član je uredništva časopisa Journal of Clinical and Translational Hepatology.