Građevinski strojevi kroz vrijeme, Mihaela Teni, Mario Galić, Hrvoje Krstić, Zlata Dolaček-Alduk, Ivana Burcar Dunović

Datum: 

srijeda, 26 travnja, 2017 -
10:00 - 11:00

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ

Sažetak: 

Predavanje opisuje razvoj građevinskih strojeva kroz vrijeme – od jednostavnih građevinskih pomagala iz 18. stoljeća do suvremenih tehničkih postignuća 21. stoljeća. Prikazat će se evolucija prijenosa energije i pogona građevinskih strojeva (od prirodnih izvora, parnog stroja do suvremenih motora, s naglaskom na očuvanje energije u radnom procesu stroja te primjena robotike u građevinarstvu).

Nakon prezentacije održat će se radionica izrade jednostavnih modela građevinskih strojeva s ciljem upoznavanja i demonstracije osnovnih principa mehaničkog rada, hidrauličnog pogona, konstrukcijske izvedbe i svojstava strojeva koji se primjenjuju u građevinarstvu za proizvodnju, podizanje, pozicioniranje i ugradnju materijala u konstrukciju. Sudionicima radionice u radu pomažu studenti smjera Organizacija, tehnologija i menadžment građenja.

Biografija: 

Mihaela Teni, mag.ing.aedif. (E: mteni@gfos.hr)

Rođena 1991. godine u Osijeku, magistra inženjerka građevinarstva čija su istraživanja usmjerena na područje organizacije, tehnologije građenja i energetsku učinkovitost. Diplomu magistra inženjera građevinarstva stekla je 2014. godine na Građevinskom fakultetu u Osijeku. Trenutno zaposlena kao asistentica na Zavodu za organizaciju, tehnologiju i menadžment s glavnim aktivnostima edukacije i znanstvenog istraživanja. Posjeduje računalne vještine (Autodesk programi, Microsoft Office, CSi SAP2000, KI Expert). Govori engleski jezik.

http://www.gfos.unios.hr/cv/preddiplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/mihaela-teni

 

dr.sc. Mario Galić, mag.ing.aedif. (E: mgalic@gfos.hr)

Rođen 1983. godine u Osijeku. Osnovno obrazovanje je stekao u Crikvenici, a srednju Graditeljsku školu završio je u Rijeci 2002. godine. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Osijeku u srpnju 2010. godine. Doktorsku disertaciju obranio je 2016. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2008. do 2010. godine radio je u projektnom uredu Urbos d.o.o. u Osijeku na mjestu projektanta suradnika. Zaposlen je na mjestu poslijedoktoranda na Zavodu za organizaciju, tehnologiju i menadžment na Građevinskom fakultetu Osijek. Do sada je objavio 20 znanstvenih radova, te je sudjelovao na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Tečno govori njemački i engleski jezik, te se služi talijanskim jezikom. Oženjen je i otac dvoje djece.

http://www.gfos.unios.hr/cv/preddiplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/mario-galic

 

doc.dr.sc. Hrvoje Krstić (E: hrvojek@gfos.hr)

Rođen 27. svibnja 1981. godine u Vinkovcima. Usredotočen je na istraživanja vezana uz izgradnju i održavanje građevina i energetsku učinkovitost građevina. Zaposlen je na mjestu docenta na Zavodu za organizaciju tehnologiju i menadžment. Nastavne aktivnosti na Građevinskom fakultetu Osijek su vezane uz područja održavanja građevina, energetski učinkovitih građevina, ugovora u graditeljstvu i procesa planiranja i kontrole građenja. Do sada je bio mentor i komentor nekoliko studenta sveučilišnog diplomskog studija. Ovlaštena je osoba za provođenje energetskog certificiranje zgrada sa jednostavnim i složenim tehničkim sustavom. Član je Hrvatske Udruge za organizaciju građenja od 2006. godine i Udruge diplomiranih inženjera Građevinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 2008. godine. Govori engleski i njemački jezik.

http://www.gfos.unios.hr/cv/preddiplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/hrvoje-krstic

 

izv.prof.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk (E: zlatad@gfos.hr)

Rođena 1971. godine u Osijeku. Od 1997. godine zaposlena je na Građevinskom fakultetu Osijek u Zavodu za organizaciju, tehnologiju i menadžment. Područja nastavnog i znanstvenog rada  su organizacija i tehnologija građenja, upravljanje kvalitetom i upravljanje projektima. Kao voditeljica i suradnica uključena je u realizaciju više projekata iz područja razvoja i primjene Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, razvoja i primjene sustava upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju te stručnih projekata iz područja organizacija i tehnologije građenja. U okviru ERASMUS programa 2013. godine stručno se usavršavala na Bauhaus-Universistät Weimar, Fakultät Bauingenieurwesen.

http://www.gfos.unios.hr/cv/preddiplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/zlata-dolacek-alduk

 

doc.dr.sc. Ivana Burcar Dunović (E: iburcar@grad.hr)

Rođena 1975. godine u Gospiću. Od 2001. godine zaposlena je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u Zavodu za organizaciju i ekonomiku građenja. Sudjeluje u nastavi na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju, koji pripada znanstvenoj grani Organizacija i tehnologija građenja. Kao predavač uključena je u provedbu seminara iz područja upravljanja projektima u organizaciji Hrvatske udruge za upravljanje projektima te Građevinskog fakulteta u okviru programa Stručnog usavršavanja u graditeljstvu. Na više projekata sudjelovala je kao voditelj, projektant suradnik, član tima ili konzultant. Posjeduje profesionalne međunarodne ovjere IPMA-in stupanj D – Ovjereni suradnik za upravljanje projektima te IPMA-in stupanj C – Ovjereni voditelj projekata.

https://www.grad.unizg.hr/ivana.burcar_dunovic

Prostorija: 

Predavaonica III.48