Jezik kroz vrijeme, Ana Mikić Čolić, Maja Glušac

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
18:00 - 19:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Sažetak: 

Nastanak novih riječi može se slikovito opisati kao jezični perpetuum mobile koji se, jednom pokrenut, nikada ne zaustavlja. Pojava novog predmeta rezultirat će u jeziku novom riječi koja se proširuje među govornicima te će biti u uporabi onoliko koliko postoji predmet koji ona označuje. Zastarijevanje ili nestanak predmeta ujedno znači i zastarijevanje njegova imena. Radionicom se želi prikazati „životni vijek“ riječi, odnosno opisati načine njihova nastanka te činitelje koji utječu na širenje riječi među govornicima, ali i na njihovo zastarijevanje. Nastanak i nestanak riječi rezultira promjenama u jeziku koje će biti prikazane na konkretnim primjerima.Publika će, nakon kratkog teorijskog uvodnog dijela, sudjelovati u izradi jezične lente vremena.

Biografija: 

Doc. dr. sc. Maja Glušac rođena je 17. svibnja 1980. godine u Osijeku. Studij Hrvatskoga jezika i književnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Osijeku 2004. godine, gdje je i doktorirala 5. srpnja 2012. godine s temom Izricanje vremena u osječkim novinama prve polovice 20. stoljeća (1902. – 1945.). Na Filozofskom je fakultetu u Osijeku na Katedri za suvremeni hrvatski jezik zaposlena od 16. svibnja 2006. godine. Sudjeluje u izvođenju nastave kolegija Hrvatska fonetika i fonologija, Hrvatska sintaksa, Hrvatska leksikologija, Govorna kultura hrvatskoga jezika i Naglasni sustav hrvatskoga jezika. Kao istraživačica sudjelovala je na projektima Gramatikalizacija u suvremenom hrvatskom standardnom jeziku i Jezik i stil zavičajne periodike voditeljice prof. dr. sc. V. Rišner. Znanstvenim je istraživanjima usmjerena prema morfosintaksi i leksikologiji hrvatskoga jezika, a osobito normativnim pitanjima suvremenoga hrvatskoga jezika, pitanjima izricanja vremenskoga značenja u suvremenom hrvatskom jeziku te funkcionalnoj stilistici od 19. stoljeća do danas. U suautorstvu s prof. dr. sc. Vlastom Rišner 2011. godine objavila je znanstvenu knjigu Kroz mijene i dodire publicističkoga stila.

Doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić rođena je 9. kolovoza 1983. Od 2006. radi na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Na Katedri za hrvatski jezik i jezikoslovlje izvodi  seminare iz obveznih kolegija Teorija jezika i Tvorba riječi u hrvatskome jeziku te predavanja iz izbornog kolegija Tvorba riječi u hrvatskome jeziku. Akademske 2013./2014. godine bila je koordinatorica i voditeljica projekta Erasmus intenzivni tečaj hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

S izlaganjima sudjelovala je na dvanaest znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. 2010. i 2015. godine bila je tajnica Organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatski sintaktički dani. U suautorstvu ili samostalno objavila je osam izvornih znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima te dvije uredničke knjige.

Publika (slobodan unos): 

Studenti filoloških smjerova