Sjaj biljaka, Neven Tripić, Tomislav Pospihalj

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
17:00 - 17:45

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ
ST

Sažetak: 

Biljke vole sunčane dane. Izložene Suncu, one fotosintetiziraju i istovremeno isijavaju crvene signale. Glavnu ulogu u fotosintezi imaju molekule klorofila a koje služe kao „antene“ koje hvataju fotone svjetlosti. Molekule klorofila imaju „nestašne“ elektrone pa ih fotoni svjetlosti mogu lako pobuditi. U takvom stanju molekule klorofila postaju „uzbuđene“ i moraju se vratiti u osnovno, stabilno stanje, a pri tome se otpušta energija. Dio te otpuštene energije se koristi kako bi se pokrenuo transportni lanac elektrona pa tako energija Sunčevog zračenja procesom fotosinteze u konačnici postaje kemijski iskoristiva. Manji pak dio otpuštene energije se emitira se u obliku fluorescencije. Kada se „uzbuđena“ molekula klorofila vraća u osnovno stanje, emitiraju se fotoni crvene svjetlosti. Ta crvena svjetlost je nevidljiva ljudskom oku, ali postoji način kako se ona može „uhvatiti“. Kada se biljka smjesti u mrak, naglo izlaganje svjetlosti će u jednoj sekundi izazvati brzi porast intenziteta fluorescencije. Taj se porast može izmjeriti svake milisekunde i prikazati karakterističnom krivuljom, nazvanom OJIP krivulja. Oblik krivulje iznimno je osjetljiv na promjene uvjeta u okolišu. Nepovoljni uvjeti u okolišu, kao na primjer iznimno visok intenzitet svjetlosti, najčešće će blokirati prijenos elektrona u transportni lanac što će istovremeno povećati intenzitet fluorescencije, a biljke će jače sjajiti.

Biografija: 

Neven Tripić,

Student biologije 3. godina prediplomskog studija biologije, Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku.

E mail: neven52@gmail.com

Životopis: Završio opću gimnaziju u Novoj Gradiški 2013./2014. godine. Upisao studij biologije 2014./2015.Trenutno se bavim proučavanjem fotosinteze i izrađujem završni rad u Laboratoriju za staničnu i molekularnu biologiju biljaka na Odjelu za biologiju. Ovladao sam metodama mjerenja florescecije klorofila a različitim florometrima (M-PEA, Mini-PAM).

 

Tomislav Pospihalj,

Student biologije 3. godina prediplomskog studija biologije, Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

E mail: tomislavdarwin@gmail.com

Životopis: Završio opću gimnaziju u Orahovici 2011./2012. godine. Upisao studij biologije  2014./2015. godine. Završio temeljnu vojnu obuku u sklopu programa kadeti 2012.godine. Trenutno se bavim molekularnim istraživanjima u Laboratoriju za staničnu i molekularnu biologiju biljaka na Odjelu za biologiju. Od dodatnih tečaja sam položio napredni tečaj za pružanje prve pomoći, tečaj realističkog prikaza ozlijeda , pohađao sam seminar za osnove qPCR-a (Promega), te imam položeni državni stručni ispit za referenta.