Repozitorij, Jelena Kovačević, Ines Matijević Cakić, Maja Rožman

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
17:00 - 20:00
srijeda, 26 travnja, 2017 -
17:00 - 20:00
četvrtak, 27 travnja, 2017 -
17:00 - 20:00
petak, 28 travnja, 2017 -
17:00 - 20:00

Vrsta događaja: 

Izložba

Publika: 

7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
OP
ST

Sažetak: 

Prilagođeno značenje riječi repozitorij odnosi se na zbirku digitalnog materijala koja omogućuje sustavno upravljanje procesima objavljivanja, pristupa i pohrane sadržaja. Njegova funkcija je pretraživanje i pronalaženje sadržaja, njegovo  održavanje te slanje i polaganje izvora koje omogućuje pronalaženje istoga materijala.

U radovima triju umjetnica nalazimo jednu zajedničku karakteristiku – pokušaj zaustavljanja i analiziranja stanja, događaja, u proteklom vremenu. Iz sasvim drukčijih pobuda i aspekata, Jelena Kovačević, Ines Matijević Cakić i Maja Rožman, promatraju svoj objet trouvé tražeći smisao u vremenu njegova javljanja, ali i u vremenu koje je proteklo.

Telegram, rad Jelene Kovačević  iz 2014. bilježi tijek osobnoga istraživanja obiteljske baštine zasnovanoga na nekoliko pronađenih starih telegrama upućenih majci. Ova se zanimljiva memorijska igra u više lica prvenstveno obraća ženama u obitelji. Telegramski sažeto mama je održavala kontakt sa svojom najboljom  prijateljicom još u davnim sedamdesetima. Te enigmatične poruke podstrek su za autoričino samopropitivanje i dublje razumijevanje, ali i prihvaćanje vlastite majke. Igrajući se istraživača, traga za 'pravom istinom' koja leži u pozadini komunikacije, no sama je igra vrlo brzo obustavljena. Kovačević osviješteno izgovara da je potraga za istinom samo apsurdno slovo kad je jedan od ključnih aktera nečije/vlastito pamćenje. Tekstualni dio popraćen je fotografijama koje prate istraživano vremensko razdoblje. Rad se sastoji od 22 lista papira A3 formata smještenih u bijelu kožnu mapu. Na svakome papiru otisnut je tekst / slika u tehnici digitalnoga tiska.

Vremenske intervencije Ines Matijević Cakić  nastale za vrijeme Baranjske umjetničke kolonije 2007./2008 u kompleksu dvorca Tikveš na subjektivan način mapiraju zatečeni devastiranog prostor. U prvoj fazi rada, 2007./2008., umjetnica  vizualno mapira prostor u obliku pet tonskih crteža koji su se prema svojim ishodišnim motivima odnosili u omjeru 1:1. Crteži su u obliku site-specific intervencije bili instalirani direktno na motiv koji prikazuju, te potom zabilježeni fotografijom koja osim creža prikazuje i prostorni kontekst u kojem je intervencija nastala. Druga je faza rada realizirana je 2013. godine jednakom metodologijom. Crtež je ovdje u funkciji materijalne bilješke, a fotografija u funkciji vremenske bilješke. Prilikom usporedbe svih fotografija vidljiv je  prostorni i vremenski vakum u kojem se ne događa gotovo ništa. Rad ima intenciju biti završen u budućem vremenu, istom prostoru i mjestu, ali drukčijem, restauriranom ili još derutnijem dvorcu Tikveš.

Ishodište rada Arhiva Maje Rožman je promatranje ljudskog tijela kao savršene kiparske forme te obilježja pojedinaca kao jedinstvenih i posebnih; nešto što razlikuje jednu osobu od drugih. Rezultat je pokušaj prikazivanja  oblika stvarnosti - prihvaćanja ljudskog tijela i osobnosti kao umjetničkog djela, u ovom projektu nazvano mobil, te njegovog predstavljanja.

Instalacija se sastoji od ispunjenih arhivskih obrazaca kao dokaza ujedinjavanja, kategoriziranja i čuvanja podataka mobila. Središnja je točka projekta pitanje u  kojoj je mjeri moguće upravljati (ne)strukturiranim sadržajem unutar arhive, a pritom sačuvati i prikazati jedinstvenost pojedinog mobila. Arhivske su obrasce popunjavali mobili, otkrivajući osobnost te stvarajući vrstu anarhije unutar stroge forme obrasca.

Projekt je procesualni rad stoga je višegodišnje prikupljanje obrazaca dobilo novu dimenziju kronike / dnevnika. Obrasci su postali registar osoba koje prolaze kroz umjetničin život, ali i nijemi svjedoci promjena koje osobe proživljavaju tijekom vremena, nakon uvrštavanja u bazu.

Biografija: 

Jelena Kovačević, doc. art., Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, vizualna.umjetnost@gmail.com Rođena je 1982. u Osijeku. Godine 2005. diplomira na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. Ante Kuduza. Magistrira grafiku 2009. godine na ljubljanskoj Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje u klasi prof. Lojze Logara. Trenutno pohađa Poslijediplomski doktorski studij slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti i Poslijediplomski specijalistički studij kreativne terapije na Umjetničkoj akademiji i Medicinskom fakultetu u Osijeku. Izlagala je na deset samostalnih i više skupnih izložbi. Područje interesa su joj metodika likovne kulture i ples. Samostalne izložbe (izbor)2016. Promemorija, Galerija Kazamat, Osijek2016. Promemorija, Galerija Green Room, Zabok2015. Promemorija, Galerija VN, Zagreb2015. Bossa nova, Galerija Događanja, Zagreb2012. Popocatépetl, Galerija Karas, Zagreb Skupne izložbe (izbor)2016. 25. slavonski biennale – Granice vidljivosti, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek2016. Rub slike ili granična područja, Dioklecijanovi Podrumi, Split2015. Publika – djelo – kontekst, Kulturni centar Eurodom, Osijek2014. Novo lice grafike, Galerija Kazamat, Osijek2013./2014. Volumen linije, Galerija Kazamat, Osijek Ines Matijević Cakić, doc. art. dr., Umjetnička akademija u Osijeku, ines.matijevic@yahoo.com Kroz svoju umjetničku praksu Ines Matijević Cakić istražuje pitanja identiteta, subjektiviteta i kulturološkog nasljeđa. U posljednjih nekoliko radova istražuje subjektivnost majčinstva i intersubjektivnost. Figurativni sadržaji njezinih radova, najčešće u formi crteža i grafika, refleksija su i interpretacija osobnog iskustva u susretu s drugim, psihoanalizom i feminističkom filozofijom.Ines Matijević Cakić rođena je 17. siječnja 1982. Godine 2000. završila je Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna u Zagrebu. Iste je godine upisala Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer Grafika. Diplomirala je na Grafičkom odsjeku u klasi red. prof. Ante Kuduza 2005. godine. Doktorirala je također na Akademiji likovnih umjetnosti, smjer Slikarstvo, 2016.  Temu Matriksijalne priče – vizualni izraz suvremenog doživljaja majčinstva obranila je pod mentorstvom red. prof. Ante Rašića i izv. prof. Lene Šimić. Kao dobitnica stipendije CEEPUS 2003. pohađala je jedan semestar na Sveučilištu Indiana u Pennsylvaniji (IUP, Indiana, PA, SAD). Od 2006. do 2011. godine bila je zaposlena je u zvanju asistenta na Učiteljskom fakultetu u Osijeku, a od 2011. zaposlena je na Umjetničkoj Akademiji u Osijeku u zvanju docenta gdje predaje kolegije Grafika i Crtanje. Od 2016. godine kao vanjski suradnik predaje na Građevinskom fakultetu u Osijeku. Izlagala je na jedanaest samostalnih i stotinjak skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Radovi joj se nalaze u sljedećim fundusima i zbirkama: Hrvatskom kabinetu grafike u Zagrebu, Zbirci suvremene hrvatske umjetnosti Fillip trade u Zagrebu, Okolje Consulting Art Collection u Ljubljani, Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci te Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu. Dobitnica je sljedećih nagrada: Nagrada Muzeja moderne i suvremene umjetnosti iz Rijeke, 5. hrvatski trijenale grafike (Zagreb, 2009) Grand Prix, 21. slavonski biennale (Osijek, 2008)Grand Prix Nagrada Erste & Steiermarkische banke (Zagreb, 2008)Posebna nagrada, 3. međunarodni biennale eksperimentalne grafike, The Brancovan Palaces (Bukurešt, Rumunjska, 2008)Nagrada Ex Aequo, 20. slavonski biennale (Osijek, 2006)Nagrada rektora Sveučilišta (Zagreb, 2004)Prva nagrada, Pasionska baština (Zagreb, 2004)Pohvala Akademije likovnih umjetnosti (Zagreb, 2003. i 2002. godine)Godine 2007. bila je finalistica nagrade Radoslav Putar u Zagrebu Maja Rožman, as., Akademija Likovnih umjetnosti u Zagrebu, info@majarozman.com Rođena je 1981. godine u Zagrebu. Godine 2006. diplomira na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. Ante Kuduza. Trenutno pohađa Poslijediplomski doktorski studij grafike na Akademiji likovnih umjetnosti, pod mentorstvom izv. prof. art. Mirjane Vodopije i dr. sc. Ivane Mance. Od 2004. godine se kontinuirano pojavljuje na likovnoj sceni te sudjeluje na dvanaest samostalnih i brojnim skupnim izložbama. Pored izložbi, boravila je i na rezidencijalnim programima: Cité Internationale des Arts, Pariz (FR); KulturKontakt, Beč (AT); KunstenaarsLogies, Amersfoort (NL); Cultural City Network Graz (AT); i Platform Garanti Contemporary Art Centre, Istanbul (TR). Dobitnica je više nagrada i priznanja, od kojih se ističu nagrade Essl Award i VIG Special Invitation iz 2011. godine te nagrada HDLU-a na 6. hrvatskom trijenalu grafike iz 2012. Od veljače 2012. godine je zaposlena kao asistentica na Grafičkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu.  SAMOSTALNA IZLAGANJA – IZBOR 2016. 2/3 prints | iSu Institut za suvremenu umjetnost, Zagreb (HR)2015. Grafike/Sjećanje na djeda | Galerija Karas, Zagreb (HR); s M. Šabićem2014. Misconception | Galerija Nano, Zagreb (HR)2013. Vani / Outside | Studio Kabineta Grafike HAZU, Zagreb (HR)
2012. 03/2012 | Art Point Gallery, Vienna (AT); sa S. Vasilevom i M. Naprushkinom2011. Dorothy, we’re not in Kansas anymore! | Galerija Vladimir Bužančić, Zagreb (HR)
                              GRUPNA IZLAGANJA – IZBOR 2016. 7. hrvatski trijenale grafike, Kabinet Grafike HAZU, Zagreb (HR)
; 2016. T-Htaward@msu.hr, MSU Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb (HR) 2015. Memories, New space art foundation Gallery, Huế (VN); 2015. The City and Me #1, GAMPA, Pardubice (CZ); Salzamt, Linz (AT); Palazzo Ducale, Genoa (IT) 2014. The memory in your pocket, Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce, Genoa (IT); 2014. Idemo na kavu!, National Museum Zadar, Zadar (HR) 2013. 48th Zagreb Salon: the Identity, Gallery HDLU, Zagreb (HR); 2013. Domestic, National, Recorded, Forgotten, Kazamat Gallery, Osijek (HR); 2012. 6th Croatian Prints Triennial: Illusion in Art, Ring Gallery HDLU, Zagreb (HR); 2012. Young Art from CEE, Exhibition Centre Ringturm, Vienna (AT);2011. Essl Art Award, ESSL Museum, Klosterneuburg (AT); 2011. Halfway, PM Gallery, Zagreb (HR) www.majarozman.com