Burza danas – trgovanje u djeliću vremena, Dina Liović, Dražen Novaković

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
16:30 - 17:15

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
OP

Sažetak: 

Napredak tehnologije u posljednje vrijeme pomiče granice mogućega u svim područjima ljudskog života. Ni financijski sustav nije ostao zamrznut u vremenu. Dapače, utrka na financijskim tržištima se nikad nije oslanjala toliko na tehnologiju kao danas. Algoritamsko trgovanje, koje koristi računalne programe i kompleksne matematičke formule za izvršavanje naloga za kupnju/prodaju brzinom i frekvencijom koju čovjek ne može pratiti, sve se više širi. Nesporno je kako ono omogućuje stjecanje profita koji do tada nije mogao biti ostvaren. Osim toga, čini tržište likvidnijim i sistematičnijim jer isključuje ljudske emocije iz donošenja odluke o trgovanju. Međutim, ostaje ključno pitanje ravnopravnosti sudionika na tržištu – je li ovakvo trgovanje etički ispravno? Širu sliku o ovim novim pojavama i oblicima trgovanja na financijskim tržištima širom svijeta, kao i moguće odgovore na kontroverzna pitanja, zainteresirana će publika moći čuti slušajući predavanje.

Biografija: 

Dina Liović, mag.oec.

Web: http://www.efos.unios.hr/dinali/

Rođena je u Osijeku 18. studenog 1988. godine. Osnovnu školu „Vladimir Nazor“ pohađala je u Čepinu, dok je srednju školu - III. gimnaziju (Prirodoslovno-matematičku) završila u Osijeku. Ekonomski fakultet u Osijeku upisala je 2007. godine te na istom diplomirala 2012. godine, na smjeru Financijski menadžment.  Prije završetka studija, 2012. godine zaposlila se u osječkoj distributerskoj tvrtki Dicentra d.o.o. u odjelu nabave gdje je radila u funkciji brand managera sve do svibnja 2014. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku zaposlena je od lipnja 2014. godine kao asistentica na Katedri za financije i računovodstvo, na kojoj sudjeluje u izvođenju nastave nekoliko kolegija. Polaznica je poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija, smjera Ekonomija, od prosinca 2014. godine, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Područje njenog interesa obuhvaća računovodstvo, analizu financijskih izvještaja te outsourcing.

 

Dražen Novaković, mag.oec.

Web: http://www.efos.unios.hr/dnovakov/

Rođen je u Vukovaru 14. ožujka 1990. godine. Pohađao je Osnovne škole "Vidikovac" i "Stoja" u Puli, te Osnovnu školu "Antun Bauer" i "Gimnaziju Vukovar" u Vukovaru. Diplomirao je 2013. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, smjer Financijski menadžment. Od svibnja 2014. godine zaposlen je kao asistent na Katedri za financije i računovodstvo Ekonomskog fakulteta u Osijeku, na kojoj i sudjeluje u izvođenju nastave iz nekoliko financijskih kolegija. Od prosinca 2014. godine polaznik je poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija, smjera Ekonomije, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Područje njegovog znanstvenog interesa obuhvaća mirovinske sustave, teoriju portfelja te bihevioralne financije.