Od vrimena prošastog do vrimena sadanjeg hrvatskih gramatika, Silvija Ćurak

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
15:40 - 16:25

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ
OP

Sažetak: 

Predavanjem se želi podsjetiti na činjenicu koliko je bogata gramatička tradicija hrvatskoga jezika. Zbog toga će predavanjem biti obuhvaćen pregled gramatika hrvatskoga jezika od prve gramatike Bartola Kašića 1604. godine pa sve do suvremenih gramatika hrvatskoga jezika. Pri tome će se naglasak staviti na strukturu gramatika i terminologiju u gramatikama. Usporedit će se terminologija u starim gramatikama s terminologijom u suvremenim gramatikama. Posebna će se  pozornost posvetiti terminologiji glagolskih vremena i načina. Osim toga, predavanjem će se ukazati i na činjenicu da je mnogo gramatika hrvatskoga jezika u prošlosti bilo pisano latinskim ili njemačkim jezikom. Tek je 1812. godine Šime Starčević tiskao Novu ricsoslovnicu iliricsku,  prvu gramatiku hrvatskoga jezika pisanu hrvatskim jezikom, u kojoj se gramatičko ustrojstvo hrvatskoga jezika opisuje bez uspoređivanja s drugim jezicima. Također će se posebno istaknuti i gramatike hrvatskoga jezika slavonskih gramatičara 18. stoljeća (Blaž Tadijanović, Matija Antun Reljković, Marijan Lanosović).

Biografija: 

Silvija Ćurak (doc. dr. sc.,Filozofski fakultet u Osijeku, scurak@ffos.hr)

Rođena sam 13. travnja 1977. godine u Našicama, Republika Hrvatska. Osnovnu sam školu pohađala u Feričancima, a Opću gimnaziju u Našicama. Godine 1995. upisujem Pedagoški fakultet u Osijeku, smjer hrvatski jezik i književnost. Diplomirala sam 2000. godine na Pedagoškom Fakultetu u Osijeku s temom Upotreba i značenje dativa u suvremenom hrvatskom književnom jeziku. U razdoblju od 1999. do 2006. godine radila sam u Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Feričancima, Osnovnoj školi Franje Krežme u Osijeku te kao izvanjski suradnik na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Od 2006. godine zaposlena sam na Filozofskom fakultetu kao znastvena novakinja na projektu Slavonski dijalekt. Voditeljica je projekta bila prof.dr.sc. Ljiljana Kolenić. Godine 2006. upisujem poslijediplomski doktorski studij Jezikoslovlje na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Doktorirala sam 2012. godine s temom Današnji govori u okolici Našica, mentorica je bila prof.dr.sc. Ljiljana Kolenić. 31. siječnja 2013. godine izabrana sam u zvanje više asistenice/poslijedoktoradice, a 26. listopada 2016. u znansveno-nastavno zvanje docentice iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika. Područja znanstvenoga interesa su povijest hrvatskoga jezika i hrvatska dijalektologija.