Vrijeme i glazba, Jasna Šulentić Begić, Andreja Jandrok-Škugor, Ivana Pušić

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
12:20 - 13:05

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ

Sažetak: 

Na početku radionice učenici de slušati skladbu Kornjača iz suite Karneval životinja C.Saint-Saënsa i Can-can iz operete O rfej u podzemlju J. Offenbacha. Zaključit de da sepromjenom tempa iste melodije ujedno mijenja i ugođaj. Naučit de da su polazište zaodređivanje tempa u glazbi otkucaji ljudskog srca u jednoj minuti. Pogledat de dvavideo-zapisa i zaključiti da o tempu orkestralne glazbe brigu vodi dirigent, a upopularnoj glazbi svirač ritam sekcije. Učenici de poslušati skladbe (A. Vivaldi: 3. st.Koncerta br. 2 (Ljeto); J. Strauss, ml. Tritsch-tratsch polka; G. F. Händel: Aleluja izoratorija Mesija) u različitim mjerama i zaključiti da mjera (metar) u glazbi predstavljanizanje doba (otkucaja) tijekom protjecanja vremena. Izvest de igru Dirigent uzskladbe u dvodobnoj (Ura J. Haydn) i trodobnoj (Menuet L. Boccherinija) mjeri. Slijediritamska igre jeke i zaključak da je ritam niz tonova i stanki različitog trajanja. Učenicide slušati skladbe, tj. plesove (menuet, polka, valcer, tango, rumba) te uočiti da svakidruštveni ples ima karakteristični tempo, ritam i mjeru po čemu je prepoznatljiv.Zaključit de da je vrijeme najvažnije obilježje glazbe, tj. da skladatelj organiziravremenski protok kroz tempo, metar i ritam. Na kraju radionice izvest de igru Vlakićuz Pjesmu cipela B. Bjelinskog. 

Biografija: 

Jasna Šulentić Begić rođena je u Osijeku. Diplomirala je na studiju Glazbene kulture
1991., 2009. magistrirala je na poslijediplomskom znanstvenom studiju Glazbene
pedagogije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a 2013. doktorirala je na
poslijediplomskom znanstvenom studiju Rani odgoj i obvezno obrazovanje na
Učiteljskom fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje doktorice znanosti iz područja
društvenih znanosti, polja odgojnih znanosti . Od 1992. do 2008. bila je uposlena u OŠ
Franje Krežme u Osijeku i I. gimnaziji u Osijeku, a od 2008. do 2016. na Fakultetu za
odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku gdje je izvodila nastavu glazbenih kolegija za
budude učitelje primarnog obrazovanja. U srpnju 2016. godine prelazi na Umjetničku
akademiju u Osijeku gdje izvodi nastavu glazbeno-pedagoških predmeta na studiju
Glazbene pedagogije. Objavila je dvije autorske knjige te tridesetak radova u
časopisima te zbornicima skupova. Sudjeluje kao izlagačica i voditeljica radionica na
četrdesetak domadih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Bila je
voditeljica znanstvenoistraživačkog projekta (IZIP-2014-25) „Razvoj kompetencija
studenata za poučavanje glazbe na učiteljskom studiju“.
Andreja Jandrok-Škugor, mag. mus, nastavnica Glazbene kulture u OŠ Frana Krste
Frankopana; e-mail: a.j.skugor@gmail.com;

Ivana Pušid, studentica 4. god. preddiplomskog studija Glazbene pedagogije,
Umjetnička akademija u Osijeku; e-mail: ipusic@uaos.hr;