Dokumenti i kronologija – sustavi računanja i bilježenja vremena kroz povijest, Danijel Jelaš

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
12:00 - 13:00

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
OP

Sažetak: 

Budući da su se tijekom povijesti na različitim mjestima u različitim periodima rabili različiti sustavi računanja i bilježenja vremena, istraživačima prošlosti, napose povjesničarima, iznimno je važno razumjeti te sustave kako bi mogli ispravno i precizno datirati pisane izvore i tako smjestiti u vremenski kontekst povijesne događaje, osobe i pojave koje proučavaju. Osim pregleda osnovnih značajki kronologije kao pomoćne povijesne discipline, predavač će nastojati publici približiti i povijesni kontekst i zanimljivosti vezane za pojedine načine računanja i bilježenja vremena, a posebno će se osvrnuti na kompleksni sustav datiranja koji su rabile srednjovjekovna ugarska dvorska kancelarija i vjerodostojna mjesta u Ugarskoj i Slavoniji s primjerima izračuna datuma odabranih srednjovjekovnih isprava. Predavanje će biti popraćeno nizom ilustracija, uključujući i slike izvornoga arhivskog gradiva iz hrvatskih i inozemnih arhiva.

Biografija: 

Danijel Jelaš rođen je u Osijeku 1979. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu, a 2004. godine i studij povijesti i engleskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Iste je godine upisao Poslijediplomski studij hrvatske povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu koji je završio 2011. godine stekavši stupanj magistra znanosti. Potkraj 2011. godine upisao je Poslijediplomski doktorski studij Medievistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2006. godine zaposlen je u Državnom arhivu u Osijeku. Autor je desetak znanstvenih i stručnih radova iz srednjovjekovne povijesti i arhivistike, suautor je dvije knjige te jednog kataloga izložbe. Osim redovitih poslova na sređivanju arhivskog gradiva, angažiran je i na poslovima arhivske pedagogije, odnosno osmišljavanja i izvođenja edukativnih sadržaja (predavanja, radionica i sl.) namijenjenih učenicima, studentima  i građanstvu.

Organizator: 

Državni arhiv u Osijeku