Past meets Present, Jadranka Zlomislić, Draženka Molnar, Mirna Pucelj, Marko Šteko, Mirna Kurtović

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
10:40 - 11:25

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Radionica Past meets Present bavi se kronološkim poimanjem vremena propitujući kulturološke sličnosti i razlike u engleskom i hrvatskom jeziku. Promišljajući o međusobnom utjecaju određenog vremenskog perioda na populaciju i obrnuto, sudionici će aktivnom diskusijom razvijati kritičko i kreativno razmišljanje i zajednički tražiti odgovor na pitanje: Što je obilježilo našu generaciju? Sudionici će kroz pitanja i odgovore izricati svoje slaganje ili neslaganje te na taj način argumentirano iznositi zaključke. Temeljni je cilj radionice različitim komunikacijskim aktivnostima razvijati govorne vještine, aktivirati i proširiti izraze vezane uz vrijeme te ih prezentirati kroz kratke igrokaz, pjesmu ili svojevrsnu "vremenskom kapsulu". Tijekom radionice će se rabiti pripremljeni materijali koji će se nadopuniti neposredno izrađenim materijalima.

Biografija: 

Jadranka Zlomislić je profesorica na Katedri za književnost engleskoga govornog područja na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Osijeku.  Predaje kolegije Američka kultura i civilizacija,     Britanska kultura i civilizacija na preddiplomskom studiju  i Jezične vježbe engleskog jezika VII i VIII na  diplomskom studiju. Područja znanstvenog i stručnog interesa uključuju američke i britanske kulturalne studije te  jezik, književnost i kultura cjelokupnog engleskog govornog područja. Članica je Hrvatskog udruženje za američke studije (HUAmS),  Hrvatskg  društva za anglističke studije (HDAS),  European Society for Studies in English (ESSE) i The European Association for American Studies (EAAS). http://web.ffos.hr/cv/136/anglistika/jadranka-zlomislic

 

Draženka Molnar rođena je 1974. godine u Osijeku gdje je i diplomirala na Pedagoškom fakultetu 1998. godine te stekla zvanje profesora engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti. Od 1998. do 2003. radi kao nastavnik engleskog jezika u nekoliko osnovnih škola. Od 2003. do 2005. radi kao predavač engleskog jezika na Učiteljskom fakultetu i na Katedri za strane jezike Filozofskog fakulteta u Osijeku. 2005. godine postaje članom Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Osijeku. 2012. godine doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Osijeku iz područja humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana anglistika. 2013. godine prelazi u status višeg asistenta, a 2015. u docenta. Obnaša dužnost voditeljice Katedre za primijenjenu lingvistiku. Objavila je više znanstvenih radova te sudjelovala na više znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Područja znanstveno-istraživačkog interesa uključuju kognitivni i interkulturni komunikacijski pristup usvajanju engleskog kao stranog jezika, usvajanju engleskog jezika kod učenika rane školske dobi, stilove i strategije u učenju i poučavanju engleskog kao stranog jezika te izradu i evaluaciju nastavnog materijala. Članica je Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL),  International Association of Paremiology (IAP) i  Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika (HUPE).

http://web.ffos.hr/cv/130/anglistika/drazenka-molnar

 

MIRNA PUCELJ, studentica  2. godine diplomskog studija Engleskog jezika i književnosti i Njemačkog jezika i književnosti, nastavnički smjer, Filozofski fakultet u Osijeku, mirna.pucelj@gmail.com

Mirna Pucelj rođena je 7. rujna 1993. u Vinkovcima gdje je u Općoj gimnaziji i maturirala. Trenutno studira na Filozofskom fakultetu u Osijeku, na završnoj godini dvopredmetnog nastavničkog studija (Engleski jezik i književnost i Njemački jezik i književnost). Praktična iskustva podučavanja stječe u suradnji s Info centrom za mlade. Sudionica je međunarodne konferencije u Sibiu, Rumunjska i Festivala znanosti 2016. u Osijeku.

 

MARKO ŠTEKO, student  2. godine diplomskog studija Engleskog jezika i književnosti i Njemačkog jezika i književnosti, nastavnički smjer, Filozofski fakultet u Osijeku, marko_steko@hotmail.com

Marko Šteko rođen je 29. siječnja 1990. u Ahlenu, Njemačka. Maturirao je u I. Gimnaziji u Osijeku. Trenutno studira na Filozofskom fakultetu u Osijeku, na završnoj godini dvopredmetnog nastavničkog studija (Engleski jezik i književnost i Njemački jezik i književnost). Praktična iskustva u nastavi stječe u sklopu praktičnog dijela izbornih kolegija „Nastava engleskog jezika u ranoj školskoj dobi“ „Nastava njemačkog jezika u ranoj školskoj dobi“ „Elementi kulture i civilizacije u nastavi njemačkog jezika".