Kako glazbenici mjere vrijeme?, Ana Popović, Blanka Gigić Karl

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
10:30 - 11:15

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

predškolski i niži raz. OŠ

Sažetak: 

Cilj radionice je upoznati mlađu školsku i predškolsku djecu s osnovnim glazbenim pojmovima vezanim uz mjeru i ritam. Na primjeru jabuke, koju ćemo crtati cijelu, prepolovljenu, raščetvorenu… Naučiti ćemo kako se zovu i u kojim su omjerima note: cijela, polovinka, četvrtinka… Upoznati ćemo mjeru i način rasporeda nota unutar mjere. Na primjeru ritamskog kanona „Nogometna reportaža“ naučiti ćemo primjenu nota i mjere. Nakon naučenog kanona zajednički ćemo ga izvesti.Optimalan broj polaznika: grupa do 20 djece. Radionicu možemo izvesti i nekoliko puta. Potrebna oprema: Projektor, papir i bojice za sve polaznike.

Biografija: 

Ana Popović, mag. muzikologije i prof. povijesti glazbe (ana.poppy@gmail.com)

Završila je 3. prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Osijeku, Srednju glazbenu školu Franje Kuhača u Osijeku (glazbenik-teoretičar) i srednju glazbenu školu Vatroslava Lisinskog u Zagrebu (glazbenik-trombonist). Diplomirala je muzikologiju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a trenutačno završava trombon na Umjetničkoj akademiji u Pečuhu. Pedagoškim radom bavi se 8 godina. Promijenila je više radnih mjesta (GŠ Franje Kuhača u Osijeku, OŠ Vilima Korajca u Kaptolu, OŠ Ilača-Banovci u Ilači, OŠ „Tin Ujević“ u Osijeku, OŠ „Dr. Franjo Tuđman“ u Belom Manastiru, Glazbena škola u Varaždinu) na kojima je predavala različite predmete: povijest glazbe, glazbene oblike, solfeggio, harmoniju, zbor, glazbenu kulturu, pa čak i klavir. Povremeno sudjeluje u različitim radionicama za djecu školske dobi. Aktivan je glazbenik: svira u bendu, povremeno surađuje s Puhačkim orkestrom DVD-a Valpovo, nastupa kao solist, a u slobodno vrijeme trenira judo.


Blanka Gigić Karl završila je Srednju Glazbenu školu u Varaždinu (glazbenik
teoretičar), diplomirala glazbenu pedagogiju na Pedagoškom fakultetu u
Puli, muzikoterapiju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, organizaciju i
management na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Sveučilišta J.J.
Strossmayera u Osijeku, a trenutačno studira menadžment u umjetnosti,
kulturi i obrazovanju na Doktorskoj školi u Osijeku. Pedagoškim radom bavi
se dugi niz godina. Predavala je glazbenu kulturu, klavir, solfeggio, zbor
i dirigiranje.