Damu se ne pita za godine – izricanje dobi u hrvatskom jeziku, Maja Glušac, Ana Mikić Čolić

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
14:00 - 14:45

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

ST

Sažetak: 

Sve je u životu određeno čovjekovom dobi; polazak u vrtić ili školu, upis na fakultet te brojne druge životno važne odluke. S pravom se može tvrditi da je upravo dob jedna od najvažnijih odrednica ljudskoga identiteta te ujedno, uz ime i prezime, osnovni identifikacijski podatak. Na ovoj će se radionici studentima najprije ukratko predstaviti načini izricanja dobi u hrvatskom jeziku,  a potom će radom u skupinama studenti na odabranim predlošcima istražiti sintaktička i semantička ograničenja: sintaktičke osobitosti (imenica ‒ tridesetogodišnjak, sročni atribut ‒ tridesetogodišnji čovjek, nesročni atribut ‒ genitiv: čovjek tridesetih godina, *dijete desetih godina; prijedložni izrazi: čovjek u tridesetima; čovjek preko/iznad/ispod/oko/blizu trideset godina, čovjek između 20 i 30 godina, djeca u dobi od 3 do 5 godina ili rečenica ‒ čovjek koji ima trideset/tridesetak godina…), sintagmatske osobitosti (vrsta imenice vremenskoga značenja: *čovjek od trideset mjeseci/dana/sati; dijete od dva mjeseca, semantičke osobitosti pridjeva te pridjev kao nositelj sintagme: *trideset godina mlad čovjek; stariji/mlađi od trideset godina; ljudi mlađi/stariji od trideset godina), kao i opisno izricanje dobi koje se može tumačiti pragmatičkim razlozima ili bontonom: eufemizacija (vremešan, treća dob), metonimija (sijeda kosa), metafora (večer života, pupoljak), derivacijska sredstva (postariji). Na temelju istraživanja i rasprave donijet će se zaključci o učestalosti i pragmatičkim učincima pojedinoga načina izricanja dobi.

Biografija: 

Doc. dr. sc. Maja Glušac rođena je 17. svibnja 1980. godine u Osijeku. Studij Hrvatskoga jezika i književnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Osijeku 2004. godine, gdje je i doktorirala 5. srpnja 2012. godine s temom Izricanje vremena u osječkim novinama prve polovice 20. stoljeća (1902. – 1945.). Na Filozofskom je fakultetu u Osijeku na Katedri za suvremeni hrvatski jezik zaposlena od 16. svibnja 2006. godine. Sudjeluje u izvođenju nastave kolegija Hrvatska fonetika i fonologija, Hrvatska sintaksa, Hrvatska leksikologija, Govorna kultura hrvatskoga jezika i Naglasni sustav hrvatskoga jezika. Kao istraživačica sudjelovala je na projektima Gramatikalizacija u suvremenom hrvatskom standardnom jeziku i Jezik i stil zavičajne periodike voditeljice prof. dr. sc. V. Rišner. Znanstvenim je istraživanjima usmjerena prema morfosintaksi i leksikologiji hrvatskoga jezika, a osobito normativnim pitanjima suvremenoga hrvatskoga jezika, pitanjima izricanja vremenskoga značenja u suvremenom hrvatskom jeziku te funkcionalnoj stilistici od 19. stoljeća do danas. U suautorstvu s prof. dr. sc. Vlastom Rišner 2011. godine objavila je znanstvenu knjigu Kroz mijene i dodire publicističkoga stila.

Doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić rođena je 9. kolovoza 1983. Od 2006. radi na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Na Katedri za hrvatski jezik i jezikoslovlje izvodi  seminare iz obveznih kolegija Teorija jezika i Tvorba riječi u hrvatskome jeziku te predavanja iz izbornog kolegija Tvorba riječi u hrvatskome jeziku. Akademske 2013./2014. godine bila je koordinatorica i voditeljica projekta Erasmus intenzivni tečaj hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

S izlaganjima sudjelovala je na dvanaest znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. 2010. i 2015. godine bila je tajnica Organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatski sintaktički dani. U suautorstvu ili samostalno objavila je osam izvornih znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima te dvije uredničke knjige.