Kemija kroz vrijeme preko poznatih kemičara, Ivana Tomac, Tihomir Kovač, Mario Komar, Maja Galović, Anja Crnogaj, Iva Andrašek, Josipa Nedić, Vedrana Božik, Ela Puškarić

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
09:00 - 17:15

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

predškolski i niži raz. OŠ
5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Radionica bi dala povijesni pregled razvoja kemije preko poznatih kemičara te nastanak prehrambene tehnologije. Sudionici bi pomoću pokusa i asocijacija pokušali odgonetnuti poznatog kemičara ili kemičarku te izradili lentu vremena razvoja kemije i prehrambene tehnologije.

Biografija: 

Ivana Tomac je rođena 31. 05. 1979. u Osijeku. Vježbenički staž odradila je u Odsjeku sanitarne inspekcije Ureda državne uprave Osječko – baranjske županije u Osijeku 2005. godine, zatim je 2007. godine radila u Razvoju tekućih deterdženata Saponia d.d. Osijek kao asistent te od 2008. na Poljoprivrednom institutu Osijek u Agrokemijskom laboratoriju kao znanstveni novak. Od 2011. godine radi na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku na Katedri za primijenjenu kemiju i instrumentalne metode. Pri istom Fakultetu je obranila doktorsku disertaciju. Tijekom diplomskog studija boravila je tri mjeseca na stručnoj praksi na Instituto Tecnológico de Veracruz, Mexico te je za vrijeme poslijediplomskog studija boravila na stručnom usavršavanju Odsjek za analitičku kemiju, Faculty of Chemical and Food Engineering, Slovak Technical University u Bratislavi. Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju na predmetima Katedre. Njena znanstveno-istraživačka problematika vezana je za razvoj i primjenu elektrokemijskih metoda. Članica je Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa.

http://www.ptfos.unios.hr/index.php/zavod-za-primijenjenu-kemiju-i-ekologiju/38-zaposlenici/nastavno-osoblje/1945-ivana-tomac

 

Tihomir Kovač (asistent, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, tihomir.kovac@ptfos.hr)

 

Rođen je 29. srpnja 1986. u Pakracu. Maturirao je 2005. u Srednjoj školi „August Šenoa“ u Garešnici, 2010. godine završio diplomski studij Procesno inženjerstvo. Radno iskustvo stekao je u mljekarskoj industriji Novi Domil d.o.o. (članica poslovnog sustava Vindija) u Županji (13.9.2010. do 12.7.2011.) i u tvrtki Kontrolkem d.o.o. u Samoboru (13.7.2011. do 31.12.2011.). Na Prehrambeno–tehnološkom fakultetu u Osijeku od 1.1.2012. zaposlen je kao asistent na Katedri za biokemiju i toksikologiju. Student je sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveno se bavi ispitivanjem utjecaja nanočestica na modulaciju oksidativnog statusa mikroorganizama. Suradnik je na projektima Utjecaj fulerena na inhibiciju sinteze aflatoksina (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku), 2013-2014. i Antiaflatoksikogeni učinak flavonoida kvercetina (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku), 2015-2016. U okviru ERASMUS + stipendija (ERASMUS + KA1 mobilnost 2014./2015.; ERASMUS + KA1 mobilnost 2015./2016.) usavršavao se u Centru za analitičku kemiju, IFA-Tulln, Sveučilište BOKU, Austrija. Dobitnik je FEMS-ove stipendije za mlade znanstvenike za međunarodni kongres Power of fungi (2015.). Član je Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju, Hrvatskog mikrobiološkog društva, Hrvatskog toksikološkog društva, Udruge TehnOS - Udruga bivših studenata i prijatelja Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek te L.D. “Srnjak”, Garešnica.

http://www.ptfos.unios.hr/index.php/zavod-za-primijenjenu-kemiju-i-ekologiju/38-zaposlenici/nastavno-osoblje/3264-tihomir-kovac

 

Mario Komar (asistent, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, mkomar@ptfos.hr)

 

Rođen 21.3.1995. Diplomirao na Odjelu za kemiju pri Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku. Tijekom studija radio je kao demonstrator na kolegiju Organska kemija. Radio je kao profesor kemije u Katoličkoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti u Virovitici i Gimnaziji u Daruvaru. Trenutno je asistent na Zavod za kemiju i ekologiju Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku. Aktivno govori engleski i njemački jezik. Bavi se sintezama spojeva. Do sada je sudjelovao na 3 znanstvena skupa.

Maja Galović (studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, galovic.maja999@gmail.com)

 

Rođena je 9.5.1994. Završila je Katoličku klasičnu gimnaziju u Požegi. Prvostupnica je prehrambene tehnologije. Trenutno pohađa diplomski studij smjer Prehrambeno inženjerstvo na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Govori engleski jezik. Komunikativna je, sklona timskom radu i organizaciji.

Anja Crnogaj (studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, acrnogaj@ptfos.hr)

 

Rođena je 30.8.1994.Završila je opću gimnaziju u Valpovu. Prvostupnica je prehrambene tehnologije te trenutno pohađa diplomski studij smjer prehrambeno inženjerstvo na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Demonstrator je na laboratorijskim vježbama iz kolegija Organska kemija. Govori engleski i njemački jezik. Komunikativna je sklona timskom radu i organizaciji.

 

Iva Andrašek (studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, iandrasek@ptfos.hr)

 

Rođena je 15.3.1994. Prvostupnica je prehrambene tehnologije. Trenutno pohađa diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Objavila je znanstveni rad Utjecaj geografskih i klimatskih uvjeta na sadržaj tvari arome, polifenola i antocijana u crnim vinima Edutskog vinogorja istočne Slavonije u Glasniku zaštite bilja 2015. godine.

 

Josipa Nedić (studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, jnedic@ptfos.hr)

 

Rođena je 6.4.1994.Trenutno pohađa preddiplomski studij Prehrambene tehnologije na prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Govori engleski i njemački jezik. Predana je radu, odgovorna, sklona timskom radu i organizaciji, komunikativna.

 

Vedrana Božik (studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, vbozik@ptfos.hr)

 

Rođena 24.4.1994. u Osijeku. Osnovnu i srednju školu završila u Belom Manastiru. Studentica je Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku te je demonstrator na kolegiju Organska kemija. Govori engleski I njemački jezik. Društvena je, odgovorna, komunikativna, ima smisla za organizaciju I prezentaciju. Željna usavršavanja i primjene stečenog znanja.

 

Ela Puškarić (studentica, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, epuskaric@ptfos.hr)

 

Rođena 24.veljače 1996.godine u Slavonskom brodu. Završila je Osnovnu školu Ivana Kozarca u Županji te nakon toga Opću gimnaziju u Županji. Trenutno je redovna studentica 3.godine preddiplomskog studija prehrambene tehnologije na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Godine 2016. sudjelovala na Festivalu znanosti.