Uloga klimatskih promjena u evoluciji kopnenih životinja, Sven Kurbel

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
13:30 - 14:00

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ
ST

Sažetak: 

Uobičajeno je promatrati evoluciju životinja kroz velika izumiranja koja su nerijetko objašnjavana iznenadnim promjenama globalne klime. Manja se pažnja posvećuje činjenici da su upravo spore promjene klime u izoliranim habitatima postupnom selekcijom stvorile jedinke novog fenotipa koje su nakon globalne promjene klime naslijedile opustošeno kopno

Biografija: 

Sven Kurbel redoviti je profesor u trajnom zvanju, Medicinskog fakulteta u Osijeku. Rođen 1960. u Osijeku, diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1984. gdje je i doktorirao 1997. Radio na više ustrojstvenih jedinica današnjeg KBC Osijek te u Poliklinici “Sunce” u Osijeku.

Područje znanstvenog interesa: fiziologija i patofiziologija, internistička onkologija.

Bio je voditelj tri znanstvena projekta i jednog programa MZOŠ, mentor/komentor 1 magisterijskog i 4 doktorska rada. Autor više od 65 radova sa oko 330 citata na Google Scholaru (H-index 12).