Vremenski slijed događaja u utvrđivanju uzroka bolesti i smrti, Ksenija Marjanović, Marko Lovrić, Domagoj Majetić, Alen Rončević

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
12:00 - 13:00
utorak, 25 travnja, 2017 -
13:00 - 14:00
utorak, 25 travnja, 2017 -
14:00 - 15:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Radionica je osmišljena kao interakcija sa publikom. Cilj radionice je približiti publici čime se točno bave patolozi, koliko je vremena potrebno da utvrdimo uzrok bolesti i smrti. Prvi dio radionice bila bi prezentacija u kojoj bi smo se dotakli tehnike priprave histoloških preparata, koliko vremena treba za provedbu pojedinog koraka, te  obdukcione tehnike. Prezentacija bi trajala do pola sata. Nakon toga publici bi objasnili tehniku mikroskopiranja, i na kraju pokazali obdukcijusku dvoranu Kliničkog zavoda za patologiju i sudsku medicinu Osijek.