Imaju li mikroorganizmi rođendan?, Jasminka Talapko, Domagoj Drenjančević, Viktorija Kretić, Dino Belić, Tomislav Kurevija, Valentina Živković, Martina Vuković

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
09:00 - 10:00
utorak, 25 travnja, 2017 -
10:00 - 11:00
utorak, 25 travnja, 2017 -
11:00 - 12:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Vrijeme je nastalo kada i Svemir, u toj prvoj „najdužoj i najvažnijoj“ sekundi. Kada još nisu djelovali nikakvi fizički i prirodni zakoni, postojalo je Vrijeme kao okvir za ostvarenje „velikog“ plana-Božjeg stvaranja.Život poradi kojeg je i stvaran Svemir, nastao je puno kasnije, u vrijeme, na način i na mjestu određenim Planom.Kemijska počela (C, N, O,S) nastala u procesu stvaranja zvijezda, a potom planeta, zajedno sa vodikom-počelom iz kojega je sve nastalo, stvaraju vodu, a potaknuti njome stvara se prvi život – pramikroorganizam. Dakle, jedinica za mjerenje života je mikroorganizam. U njih su utkani svi zakoni Božjeg plana, nazvani danas znanošću.Starost mikroorganizama na Zemlji mjeri se milijardama godina (oko 4), za koje vrijeme su svladali sve zamke očuvanja života i prenijeli ih na „mlađu braću“.Današnja znanost dopušta nam odrediti prilično precizno vrijeme-razdoblja tj. rođendane većine postojećih mikroorganizama.Neki su izumrli, neki su evoluirali, a njihovu sadašnju nazočnost uzimamo kao dokaz njihove važnosti za suvremeni život (za čovjeka) i dokaz njihove neuništivosti.Ciljevi radionice:

  1. Prikazati vremenski slijed nastanka  pojedinih vrsta mikroorganizama

   2. Mikroskopiranjem pokazati različite vrste mikroorganizama

Biografija: 

Jasminka Talapko, M.Sc. MLD,  rođena 7. ožujka 1960. u Tenji. Predavač na Katedri za mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Završila Poslijediplomski  doktorski studij Biomedicina i zdravstvo, Medicinskog fakulteta Osijek, Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku.

Doc.dr.sc. Domagoj Drenjančević, dr. med., rođen je 10. kolovoza 1974. u Đakovu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij medicine u Osijeku 1999. Od 2000. do 2002. bio je znanstveni novak Znanstvene jedinice Kliničke bolnice Osijek, te suradnik na Katedri za mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od 2007. specijalist medicinske mikrobiologije i parazitologije, a od 2009. docent na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Predsjednik je Katedre za mikrobiologiju i parazitologiju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku od 2011. godine.

  1. Viktorija Kretić, studentica 5.godine sveučilišnog studija medicinsko-laboratorijske dijagnostike na Medicinskom fakultetu Osijek. Rođena 26.7.1993. u Osijeku. Završila Isusovačku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Osijeku. viktorijakretic@gmail.com

 

  1. Dino Belić, student 5. godine Studija medicine. Rođen je 6. 5. 1990. u Osijeku . Završio je Prirodoslovno matematičku gimnaziju u Osijeku.

dino_belic@hotmail.com

 

  1. Tomislav Kurevija, student 3. godine Studija medicine. Rođen je 2. 11. 1995. U Osijeku. Završio je III.gimnaziju Osijek, u Osijeku.

tkurevija6@gmail.com

 

  1. Valentina Živković, studentica 3.godine sveučilišnog studija medicinsko-laboratorijske dijagnostike na Medicinskom fakultetu Osijek. Rođena 23.listopada 1995. godine u Osijeku.

tinaziv@gmail.com

 

  1. Martina Vuković, studentica 3.godine sveučilišnog studija medicinsko-laboratorijske dijagnostike na Medicinskom fakultetu Osijek. Rođena 6. Studenog 1995. godine u Osijeku.

martina.vukoviic@hotmail.com