Wetter und Wetterbericht, Melita Aleksa Varga, Ana Keglević, Maja Stanušić, Petra Lang, Dejana Šijan, Dubravko Podnar

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
08:55 - 09:40

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

predškolski i niži raz. OŠ

Sažetak: 

Planirana radionica se održava s učenicima 2. razreda osnovne škole. Tema radionice je vrijeme i vremenske pojave, kao i prognoza vremena. Učenici će u skupinama obraditi vokabular koji je u skladu s planom i programom nastave njemačkoga jezika u drugome razredu osnovne škole, naučit će na njemačkome jeziku pojmove kojima izričemo vremenske pojave i kako ih svrstavamo pod pojedina godišnja doba. Na kraju radionice će u obliku izvjestitelja vremenske prognoze predstaviti jedni drugima naučeni vokabular, rečenice i izraze.

Biografija: 

Doc. dr. sc. Melita Aleksa Varga zaposlena je na Odsjeku za njemački jezik i književnost od 2003. godine, a doktorski je rad iz područja primijenjene lingvistike obranila 2009. godine na Doktorskoj školi za lingvistiku Sveučilišta u Pečuhu, Republika Mađarska. Izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta 2011. godine. U koautorstvu je napisala udžbenik i vježbenicu za njemački jezik za razine A2-B1, Kochbuch der deutschen Grammatik 1. U područje znanstveno-istraživačkoga rada ubraja korpusnu i računalnu lingvistiku te usvajanje njemačkoga jezika. Izvodi nastavu iz kolegija Metodika nastave njemačkoga jezika, Nastava njemačkoga jezika u ranoj školskoj dobi. Redovito održava radionice na županijskim i međužupanijskim stručnim Vijećima za nastavnike njemačkoga jezika, sudjelovala je s radionicom na međunarodnom stručnom skupu učitelja njemačkoga jezika KDV-Tagung 2014. godine. Članica je Povjerenstva za provedbu državnih stručnih ispita iz njemačkoga jezika u Osječko-baranjskoj županiji. Certificirani je ispitivač za međunarodne ECL ispite za njemački jezik. http://www.ffos.unios.hr/cv/18/germanistika/melita-aleksa-varga

 

Ana Keglević zaposlena je na Filozofskom fakultetu na Odsjeku za njemački jezik i književnost od 2016. godine. Izabrana je u suradničko zvanje asistentice. Osnovnu školu pohađala je u Njemačkoj. Nakon preseljenja u Hrvatsku upisuje jezičnu gimnaziju u srednjoj školi Isidora Kršnjavoga u Našicama. Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti završava 2013. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Tijekom studija drži tečajeve engleskog i njemačkog jezika u školi informatike i managementa Edunova u Osijeku. Diplomirala je 2015. godine te stekla akademski naziv magistra edukacije engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti. Do sada je objavila jedan znanstveni rad.