Vrijeme, književnost, književna teorija, Kristina Peternai Andrić, Kristina Inhof, Karmela Marinković, Sara Kolak, Domagoj Đuras, Filip Gabrić, Sara Gagulić, Lucija Galić, Bruno Hinek, Matej Magdika, Renata Matić, Marija Sentkiralj

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
08:50 - 09:35

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Vrijeme se kao filozofska, ali i  kao mjerljiva kategorija na različite načine javlja u književnosti i književnoj teoriji. Već je i sama recepcija književnih djela vezana za kategoriju vremena, a dimenzija trajanja izravno zadire u kompoziciju i strukturu pripovjednih književnih oblika. Radionica "Vrijeme, književnost, književna teorija" obradit će kategoriju vremena iz kuta figure (naratološki pristup, analepsa i prolepsa Gerarda Genettea: analepsa kao vraćanje u prošlost i prolepsa kao anticipacija događaja što tek slijede u tekstu); književne genologije, rodova i vrsta (posebno književnog dokumentarizma: autobiografija, biografija, dnevnici, memoari); zatim  istraživanja uloga emocija u književnom tekstu (osjetilna impresija, nostalgija, melankolija) te oblikovanja identiteta književnog subjekta. U fokusu će biti književna djela što anticipiraju kategoriju vremena kao što su "U potrazi za izgubljenim vremenom" M. Prousta, "Povratak Filipa Latinovcza" M. Krleže, "Povratak" D. Cesarića i druga. Rezultat radionice bit će poster što će sadržavati obrađene književnoteorijske pojmove i navode iz književnih djela.

Biografija: 

.prof.dr.sc. Kristina Peternai Andrić

Filozofski fakultet u Osijeku

kpeterna@ffos.hr 

Na Filozofskom fakultetu u Osijeku zaposlena od 2001. godine,  predaje kolegije vezane za književnu teoriju. Magistrirala 2005. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (Performativna koncepcija pripovjednog teksta, mentor prof.dr.dc. Vladimir Biti),na istom fakultetu uz istoga mentora doktorirala 2008. godine (Ime i pitanje identiteta u književnoj teoriji). Objavila dvije studije (Učinci književnosti, Zagreb, 2005. i  Ime i identitet u književnoj teoriji, 2012.) te niz znanstvenih članaka u časopisima i zbornicima. Prevodi s mađarskog jezika.

http://web.ffos.hr/hrvatski/izv-prof-dr-kristina-peternai-andric

 

Kristina Inhof, prof. II. gimnazija Osijek, kristina.inhof@net.hr

2002. godine završila je na Filozofskom fakultetu u Osijeku studij hrvatskoga jezika i književnosti. U II. gimnaziji Osijek zaposlena je od 2003. godine. 2014. godine napreduje u zvanje profesor mentor. Mentorica je studentima na Diplomskom studiju hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku u okviru kolegija Školska praksa. Mentorica je učenicima koji sudjeluju na Natjecanju iz hrvatskoga jezika, Smotri literarnog, dramsko-scenskog i novinarskog stvaralaštva LiDraNo i pjesničkoj manifestaciji Goranovo proljeće. 2014. godine imenovana je moderatorom-ocjenjivačem ispita državne mature iz Hrvatskoga jezika u organizaciji Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.