Tika taka kroz (pred)stečajni postupak, Lidija Šimunović

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
14:00 - 15:00

Vrsta događaja: 

Poster

Publika: 

S5
ST

Sažetak: 

Cilj plakata je prikazati rokove u predstečajnom i stečajnom postupku. Poznavanje rokova kao i jačanje kulture njihovog poštivanja jedne su od najvažnijih čimbenika uspješnog predstečajnog i stečajnog postupka. Nepoštivanje rokova povlači odgovornost sudionika i negativno se odražava na moguće ishode stečajnog postupka.

Biografija: 

Lidija Šimunović, mag.iur., Pravni fakultet u Osijeku, asistentica na Katedri trgovačkog prava,  lsimunov@pravos.hr,

Diplomirala je na Pravnom fakultetu  u Osijeku (diploma magna cum laude). Za vrijeme studija imala je status iznimno uspješne studentice, dobitnica je 5 Dekanovih nagrada, Rektorove nagrade te je bila stipendistica  „Zaklade Zlatko Crnić“. Trenutno je polaznica V. semestra doktorskog studija prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu, smjer Pravo društava i trgovačko pravo.

Za vrijeme studija, tijekom 2011. sudjelovala je u programa „Work and travel“ (New Jersey i New York) i pohađala EF školu engleskog jezika (Los Angeles). Tijekom 2012. godine boravila je na studentskoj razmjeni ERASMUS na Pravnom fakultetu u Zaragozi (Španjolska).

Po završetku studija stručno se usavršavala u europskom odvjetničkom društvu Wolf Theiss u Zagrebu nakon čega se zapošljava kao odvjetnička vježbenica u odvjetničkom uredu. Od ožujka 2014. godine zaposlena je kao asistentica na Katedri trgovačkog prava na Pravnom fakultetu u Osijeku.

Aktivno govori engleski i španjolski, te se pasivno služi njemačkim jezikom.