Vrijeme je za reorganizaciju u stečajnom postupku – postojeće stanje i perspektive, Dubravka Akšamović, Lidija Šimunović, Boris Vuković

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
13:00 - 14:00

Vrsta događaja: 

Tribina

Publika: 

S5
ST

Sažetak: 

Vrijeme je za reorganizaciju u stečajnom postupku – postojeće stanje i perspektive  

  • Pregled postojećeg stanja
  • Alternative stečaju
  • Reorganizacija dužnika kao prilika za novi početak

 Problematika reorganizacije dužnika u stečaju na međunarodnoj razini iznimno je aktualno pravno pitanje, dok je  u u domaćem pravu riječ o temi koja je nepravedno zapostavljena. Reorganizacija dužnika u stečaju kao jedna od alternativa likvidacijskom stečaju doprinosi održanju gospodarske aktivnosti, očuvanju radnih mjesta, utječe na dinamiku gospodarskog poslovanja i podiže razinu povjerenju domaćih i inozemnih ulagača u funkcioniranje pravosuđa. Iako domaće stečajno pravo predviđa reorganizaciju stečajnog dužnika, ona se u okviru domaćeg stečajnog postupka gotovo uopće ne provodi. Cilj tribine je ukazati studentima na prednosti reorganizacije kao alternative stečaju i popularizaciji pravnih instrumenta koji su alternativa stečaju s likvidacijom te osigurati potrebiti zaokret u domaćoj stečajnoj politici in favorem restrukturiranja poduzetnika i održavanja gospodarske djelatnosti društva u stečaju.

Biografija: 

 Izv. prof. dr. sc. Dubravka Akšamović rođena 20. 09. 1970. godine u Osijeku. Od svibnja 1997. godine zaposlena na Katedri za trgovačko pravo Pravnog fakulteta u Osijeku. Magistrirala na Pravnom fakultetu u Osijeku 2001. godine s temom magistarskog rada "Pravni aspekti elektronske trgovine- Hrvatska i svijet". U rujnu 2003. godine položila pravosudni ispit. U veljači 2008. godine doktorirala na Pravnom fakultetu u Osijeku pod mentorstvom prof.dr.sc. Mlikotin-Tomić Deše.

Od veljače 2016. godine predstojnica je Katedre za trgovačko pravo Pravnog fakulteta u Osijeku u okviru koje je nositelj sljedećih kolegija: Pravo društava, Trgovačko pravo, Stečajno pravo, Pravo tržišnog natjecanja i drugih kolegija. Od 2003. godine na Pravnom fakuletu u Osijeku vodi projekt Pravne klinike,  a od 2012. godine vodi zajedno sa kolegama sa Ekonomskog fakulteta i interdisciplinarni projekt Pravnoekonomske klinike. Kao vanjski suradniknositeljej kolegija Trgovačko parvo na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.  Od 2016. godine u suradnji sa Hrvatskom udrugom poslodavaca, Hrvatskom javnobilježničkom komorom te Odvjetničkom komorom organizira programe stručne prakse i stručnog osposobljavanja  za studente Pravnog fakulteta.

U posljednje tri godine sudjelovala je kao istraživač ili sunositelj u dva znanstveno straživačka projketa „Pravni aspekti korporativnih akvizicija i restrukturiranje trgovačkih društava utemeljenih na znanju“ voditeljice projekta, prof. Dr sc. Edita Čulinović Herc sa Pravnog fakulteta u Rijeci te kao sunositelj projekta u projektu Legal Clinics Summer School and Networking Program for Visegrad Countries Law Faculties čiji je nositelj Pravni fakultet iz Pečuha.

Članicom je većeg broja domaćih i međunarodnih udruženja,Hrvatske akademije pravnih znanosti,GAJE,članica je upravnog odbora (ENCLE) European Network for Clinical Legal Education.

Lidija Šimunović, mag.iur., Pravni fakultet u Osijeku, asistentica na Katedri trgovačkog prava,  lsimunov@pravos.hr,

Diplomirala je na Pravnom fakultetu  u Osijeku (diploma magna cum laude). Za vrijeme studija imala je status iznimno uspješne studentice, dobitnica je 5 Dekanovih nagrada, Rektorove nagrade te je bila stipendistica  „Zaklade Zlatko Crnić“. Trenutno je polaznica V. semestra doktorskog studija prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu, smjer Pravo društava i trgovačko pravo.

Za vrijeme studija, tijekom 2011. sudjelovala je u programa „Work and travel“ (New Jersey i New York) i pohađala EF školu engleskog jezika (Los Angeles). Tijekom 2012. godine boravila je na studentskoj razmjeni ERASMUS na Pravnom fakultetu u Zaragozi (Španjolska).

Po završetku studija stručno se usavršavala u europskom odvjetničkom društvu Wolf Theiss u Zagrebu nakon čega se zapošljava kao odvjetnička vježbenica u odvjetničkom uredu. Od ožujka 2014. godine zaposlena je kao asistentica na Katedri trgovačkog prava na Pravnom fakultetu u Osijeku.

Aktivno govori engleski i španjolski, te se pasivno služi njemačkim jezikom.

 

Boris Vuković sudac Trgovačkog suda u Osijeku

Boris Vuković predsjednik je registarskog odjela Trgovačkog suda u Osijeku,i zaslužan za praćenje i proučavanje sudske prakse.