Vremenski odmak od četvrt stoljeća – sjećanje na osječku Ratnu krugovalnu postaju „Žuta podmornica“, Davor Vrandečić, Gordana Lesinger

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
18:00 - 18:45

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
OP

Sažetak: 

U povodu obilježavanja 25. obljetnice obrane u Domovinskom ratu, važno je razmotriti protok vremena, sjećanja koja se vežu na to razdoblje, te stoji li teza o zaboravu s vremenom ili „vrijeme liječi sve rane“. Iako ratom zahvaćena zemlja, građani su imali potrebu kako za informativnim sadržajem, tako i za zabavno – kulturnim sadržajem stoga je dio pripadnika 160. brigade dana pokrenuo projekt „Žuta podmornica“. Počela je s radom u jeku Domovinskoga rata, a emitirala se na frekvenciji 97,3Mhz. Možemo reći kako je riječ o amaterskoj radio postaji, oformljena spontano kao odraz bunta prema stanju u kojemu se grad Osijek tada nalazio, ali i kao neformalniji oblik informiranja javnosti te suboraca na bojištima. Međutim, „Žuta podmornica“ je u tim najtežim danima djelovala potpuno profesionalno, a programska shema koncipirana je u četiri sata u večernjeg programa. Ono što je zanimljivost formata kojega su kreirali akteri okupljeni oko RKP „Žuta podmornica“ jest da je svaka rubrika unutar programske sheme sadržavala određene poruke koje su bile upućene agresorima. Provokativnost voditelja, ciljane poruke, pomno odabrani glazbeni brojevi učinili su ovu radio postaju svojevrsnim simbolom ratnog vremena grada Osijeka.Iako u kontekstu „Žute podmornice“ ne možemo govoriti o ratnom novinarstvu ili ratnom izvješćivanju, ipak kolaž emisije koje su nastale u tome vremenu vrijedne su za znanstveno – istraživački rad. Ova je radio postaja djelovala samo godinu dana, a upravo zbog uvjeta i okolnosti u kojima je nastala o ovom simbolu domovinskog rata ne postoji puno dokumenata ili zapisa.

Biografija: 

Davor Vrandečić (student, Odjel za kulturologiju, davor.vrandecic@etfos.hr)

Rođen je u Osijeku 1971. godine. Od 2008. godine radi na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmajera u Osijeku kao viši laborant. Godine 2008. završio je preddiplomski stručni studij Informatike na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Godine 2010. pokreće i vodi projekt osnivanja sveučilišne radio stanice UNIOS. Jedan je od osnivača Mreže studentskih radija „Hear Me“ koja okuplja 14 studentskih radio stanica iz 5 zemalja. Organizator je 4. i 11. seminara studentskih radija koji su se održali u Osijeku 2011. i 2015. godine. Koautor je izložbe „Povijest radija u Osijeku“ postavljene u Muzeju Slavonije u svibnju 2011. godine. Od osnivanja Studentskog radija UNIOS radi kao koordinator programske osnove, te kao voditelj radijskih radionica.

U razdoblju od 2003. do 2005. radio je u Glasu Slavonije kao Grafički dizajner, a od 2005. do 2008. kao voditelj privatne informatičke škole Ivora.

Dragovoljac je Domovinskog rata i hrvatski branitelj, te sudionik i svjedok rada ratne krugovalne postaje „Žuta podmornica“.

 

Gordana Lesinger (postdoktorand, Odjel za kulturologiju, glesinge@unios.hr, http://kulturologija.unios.hr/odjel/nastavnici/suradnici/lesinger-gordana/

Rođena je u Osijeku 1977. Godine. Od 1. lipnja 2012. asistentica je na Katedri za medijsku kulturu Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja komunikologije, oraganizacije medijskih kampanja, istraživanja odnosa s javnošću; novinarstva. Područja njezina znanstvenog interesa su komunikologija, masovni mediji, odnosi s javnošću.

Doktorirala je na doktorskoj školi „Komunikologija“ Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2016. Akademski naziv sveučilišnog specijalista ekonomije stekla je na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2008 godine. Godine 2005. stekla je naziv diplomiranog novinara na Sveučilištu u Zagrebu i 1999. diplomiranog ekonomista na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Godine 2002. završila je Londonsku školu za odnose s javnošću, 2004. Nizozemsku kraljevsku akademiju “Government Communication”, 2004 – 2006. NATO (CICA) komunikacijsku školu te 2009. Školu za odnose s javnošću Fakulteta političkih znanosti. Objavila je više znanstvenih radova i sudjelovala je na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

U razdoblju od 1999. do 2002. radila je na Hrvatskom radiju Osijek, a od 2002. do 2004. u Uredu za odnose s javnošću Hrvatske radiotelevizije, od 2004. do 2010. u Službi za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske, te od 2011. do 2012. kao voditelj odnosa s javnošću projekta e-kupi Msan grupe.