Knjižnica kroz vrijeme, Dora Kralik, Marta Borić, Marija Tolušić

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
utorak, 25 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
srijeda, 26 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
četvrtak, 27 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
petak, 28 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00

Vrsta događaja: 

Poster

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
OP

Sažetak: 

Na posteru će biti prikazana knjižnica te kako se ona mijenjala tijekom vremena pa sve do današnjih dana. Vizualno će biti ilustrirani pojedini segmenti koji su izuzetno bitni za knjižnicu i bez kojih se knjižnica ni dan danas ne može zamisliti.

Biografija: 

Dora Kralik

Studentica 3. godine Odjela za kulturologiju – smjer Knjižničarstvo (dora.kralik@gmail.com)

Rođena 24.03.1994. godine u Osijeku. Pohađala  Srednju glazbenu školu Franje Kuhača u Osijeku, instrument flaute. Trenutno studentica 3.godine Odjela za kulturologiju - smjer knjižničarstvo. Volontirala je u udruzi Breza, kao animator za djecu na projektu „Zemlja bez granica“ 2014. godine te isto tako i 2015. godine. Također je volontirala na Odjelu za kulturologiju tijekom provođenja kulturnih projekata Odjela za kulturologiju.

Dr.sc. Marta Borić

Poslijedoktorantica Odjela za kulturologiju – katedra Kulturalni menadžment (mboric@kulturologija.unios.hr/marta.boric5@gmail.com, 098-936-4612), http://kulturologija.unios.hr/odjel/nastavnici/suradnici/boric-marta/

Rođena u Osijeku 15.02.1986. godine. Od 1. studenoga 2011. asistentica je na Katedri za kulturalni menadžment Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja ekonomije, menadžmenta I kreativnih industrija. Područja njezina znanstvenog interesa su menadžment i organizacija, marketing i kreativne industrije.
Preddiplomski studij Menadžment završila je 2008. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku a diplomski studij Menadžment na istom fakultetu 2010. godine. U svibnju 2016. godine uspješno završava poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Kulturologija smjer Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te je iste godine obranila i doktorski rad pod nazivom “Ekonomski I kulturološki utjecaj kreativnih industrija na proaktivnost studentske populacije”. U prosincu 2016. godine stekla je uvjete za poslijedoktoranta je trenutačno u zvanju poslijedoktoranta.  Sudjelovala je na nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova.

 

Marija Tolušić, univ.spec.oec.

Viši predavač Odjela za kulturologiju (mtolusic@kulturologija.unios.hr /031 224-227)

http://kulturologija.unios.hr/odjel/nastavnici/tolusic-marija-univ-spec-oec/

Rođena u Osijeku 18.12.1960.g. Od 1.travnja 2013. radi   na Katedri za kulturalni menadžment Odjela za kulturologiju Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja ekonomije, menadžment, marketing, poduzetništvo. Diplomski studij Razmjena i tržište završila je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 1983.g., a Poslijediplomski specijalistički studij Marketing  posebnih  područja završila na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 2015.g. Do sada je objavila dvadesetak radova i sudjelovala na četiri međunarodna znanstvena skupa.

Prostorija: 

1. kat