Vrijeme za matematiku kroz igru, Željko Gregorović, Viktorija Liščinski, Jelena Kišosondi, Filipa Igrec

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
14:00 - 14:45

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

predškolski i niži raz. OŠ

Sažetak: 

Na radionici će biti dan pregled nekih igara koje se stoljećima igraju u izvornom obliku ili su doživjele neki novi i drugačiji oblik te poveznice tih igara s matematikom. Igra potiče maštu i kreativnost. Kroz igru djeca istražuju i rješavaju probleme i zadatke, stječu iskustva, otkrivaju svoje mogućnosti, uče i stvaraju. Na radionici će učenicima biti pružena mogućnost igranja nekih novih igara.

Biografija: 

Željko Gregorović je rođen 19. siječnja 1981. u Osijeku. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Valpovu. Diplomirao je na Odjelu za matematiku, smjer matematika –informatika. Dobitnik je Rektorove nagrade. Nakon stjecanja diplome radio je nepune dvije godine u Strojarskoj tehničkoj školi Osijek, kao profesor matematike i informatike, a od 2007. godine radi na Učiteljskom fakultetu u Osijeku, danas Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti na mjestu predavača. Područje interesa  mu je metodika nastave Matematike.

Viktorija Liščinski je rođena 8. rujna 1996. u Zagrebu. Živi u Lipovljanima, studentica je 2. godine Učiteljskog studija na  Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (modul B - smjer informatika).  Završila je opću gimnaziju u Kutini. Sudionik je u provođenju eTwinning projekta. 13 godina aktivna je članica i trenerica (4 godine ) Cheerleading kluba Iskrice. Sudjelovala je na raznim  državnim i europskim cheerleading natjecanjima u Francuskoj, Njemačkoj, Sloveniji, Češkoj,Italiji i BiH-a.
Trenutno je posvećena na pripremi koreografija za mlađe skupine u cheerleadingu

Jelena Kišosondi rođena je 28. veljače 1996. u Osijeku te živi u Osijeku. Studentica je 2. godine Integriranog sveučilišnoga Učiteljskoga studija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (modul C-smjer engleski jezik). Dio je Volonterskog kluba FOOZOS te je volontirala i u Dječjem domu Klasje. Tijekom srednjoškolskog obrazovanja položila je Deutsches Sprachdiplom (B1 razina).

Filipa Igrec je rođena 22. lipnja 1991. u Osijeku. Živi u Osijeku. Studentica je 2. godine Integriranoga sveučilišnoga Učiteljskoga studija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (modul A). Ima položen vozački ispit B kategorije. Sudjelovala je u anketama i unosu podataka u sklopu kolegija Statistika i Makroekonomija na EFOS-u.