Misli kroz vrijeme, Ivana Duvnjak, Marija Milić, Daniela Šincek, Gorka Vuletić

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
19:00 - 20:00

Vrsta događaja: 

Tribina

Publika: 

S5
OP
ST

Sažetak: 

Vrijeme i misli – kako se kroz vrijeme mijenjaju neki psihološki procesi, a kako mi u različitoj dobi doživljavamo vrijeme? Na pitanja odnosa kognitivne psihologije i vremena nastojat ćemo odgovoriti kroz izlaganja na ovoj tribini. Vrijeme pri tome promatramo iz razvojne perspektive – odrastanje i razvoj traje i utječe na način na koji pamtimo, sanjamo, živimo naša praznovjerja, ali i doživljavamo samo vrijeme. Kroz vrijeme se mijenjamo mi i naš doživljaj svijeta u kojemu živimo. Stoga ćemo u ovoj tribini predstaviti kako se mijenjaju strategije pamćenja do naše mlade odrasle dobi (Marija Milić), kako se mijenjaju sadržaji snova u djetinjstvu (Ivana Duvnjak), kako djeca i adolescenti razvijaju svoje praznovjerje (Daniela Šincek) te kako u različitim periodima života doživljavamo protok vremena  (Gorka Vuletić). Nastojat ćemo dati prikaz teme iz kognitivne psihologije koje još prije vremena psihologije zaokupljala misao laika, filozofa, magova i u današnjem vremenu želimo pokazati kako psiholozi promišljaju i istražuju ove teme, poglavito iz razvojne perspektive.

Biografija: 

Ivana Duvnjak (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Osijeku, iduvnjak@ffos.hr; 494-679), http://www.ffos.unios.hr/cv/152/psihologija/ivana-duvnjak

Ivana Duvnjak, asistentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku izvodi kolegije iz područja razvojne psihologije. Radila je kao školski psiholog u više osnovnih i srednjoj školi. Sudjelovala je na više projekata o sigurnosti djece na internetu. Pohađa poslijediplomski doktorski znanstveni studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci.

 

Marija Milić (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Osijeku, mmilic@ffos.hr; 494-686), http://www.ffos.unios.hr/cv/149/psihologija/marija-milic

Marija Milić, asistentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku izvodi kolegije iz područja kognitivne psihologije. Radila je kao psiholog u Centru za socijalnu skrb. Sudjelovala je na više projekata o sigurnosti djece na internetu. Pohađa poslijediplomski doktorski znanstveni studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

 

Daniela Šincek (doc.dr.sc., Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Osijeku, dsincek@ffos.hr; 494-724 ), http://www.ffos.unios.hr/cv/72/psihologija/daniela-sincek

Doc. dr. sc. Daniela Šincek na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku izvodi kolegije iz područja socijalne psihologije i psihologijske metodologije te područja prevencije rizičnih ponašanja. Autorica/koautorica je više znanstvenih radova usmjerenih na rizično ponašanje mladih, osobito na novije oblike rizičnog ponašanja mladih (poput onog koja se odvijaju preko interneta).

 

Gorka Vuletić (izv. prof.dr.sc, znanstvena savjetnica., Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Osijeku, gvuletic@ffos.hr; 494-686), http://www.ffos.unios.hr/cv/151/psihologija/gorka-vuletic

Prof. Gorka Vuletić predaje  kolegije iz područja zdravstvene psihologije i psihoterapijske pravce. Njezin uži znanstveni interes je usmjeren na istraživanja kvalitete života vezano za zdravlje populacije. Publicirala je brojne radove u navedenom području. Od 2008. zaposlena na FFOS a do 2008. je radila na Medicinskom fakultetu u Zagrebu na kojemu je magistrirala i doktorirala a gdje  i danas surađuje u istraživanjima i nastavi.