Vremenski prijedlozi u hrvatskom jeziku, Maja Glušac, Manuela Orličnik

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
utorak, 25 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
srijeda, 26 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
četvrtak, 27 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
petak, 28 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00

Vrsta događaja: 

Poster

Publika: 

S4
S5

Sažetak: 

Hrvatski jezik ima velik broj prijedloga za izricanje vremenskoga značenja. Na ovome će se posteru vremenski prijedlozi u hrvatskome jeziku predstaviti u odnosu na tri bitna obilježja: 1) podznačenja – vremensko se značenje može podijeliti na 18 podznačenja, svako se će prikazati simboličinim satom na kojemu će kazaljke biti nazivi podznačenja, a umjesto brojki stajat će prijedlozi kojima se to podznačenje može izreći; 2) odnos prema lokalističkim teorijama – prema lokalističkim teorijama osnovno je značenje svake jezične jedinice, pa tako i prijedloga, prostorno; navedeni će se prijedložni izrazi kojima se oprimjeruje pojedino vremensko podznačenje razlikovati fontom: razlikovat će se font izraza koji potvrđuju lokalističke postavke o osnovnom prostornom značenju na temelju kojega se metaforičkim prijenosom razvilo vremensko značenje od fonta izraza kojima se taj prijenos ne potvrđuje, odnosno onih prijedloga kojima je vremensko značenje osnovno; 3) odnos prema suvremenoj hrvatskoj jezičnoj normi – crvenim će biti otisnuti oni prijedlozi koje norma smatra nepravilnima.

Biografija: 

Doc. dr. sc. Maja Glušac

Filozofski fakultet u Osijeku

mglusac@ffos.hr

tel: 031 494 702

http://www.ffos.unios.hr/hrvatski/doc-dr-sc-maja-glusac

Doc. dr. sc. Maja Glušac rođena je 17. svibnja 1980. godine u Osijeku. Studij Hrvatskoga jezika i književnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Osijeku 2004. godine, gdje je i doktorirala 5. srpnja 2012. godine s temom Izricanje vremena u osječkim novinama prve polovice 20. stoljeća (1902. – 1945.). Na Filozofskom je fakultetu u Osijeku na Katedri za suvremeni hrvatski jezik zaposlena od 16. svibnja 2006. godine. Sudjeluje u izvođenju nastave kolegija Hrvatska fonetika i fonologija, Hrvatska sintaksa, Hrvatska leksikologija, Govorna kultura hrvatskoga jezika i Naglasni sustav hrvatskoga jezika. Kao istraživačica sudjelovala je na projektima Gramatikalizacija u suvremenom hrvatskom standardnom jeziku i Jezik i stil zavičajne periodike voditeljice prof. dr. sc. V. Rišner. Znanstvenim je istraživanjima usmjerena prema morfosintaksi i leksikologiji hrvatskoga jezika, a osobito normativnim pitanjima suvremenoga hrvatskoga jezika, pitanjima izricanja vremenskoga značenja u suvremenom hrvatskom jeziku te funkcionalnoj stilistici od 19. stoljeća do danas. U suautorstvu s prof. dr. sc. Vlastom Rišner 2011. godine objavila je znanstvenu knjigu Kroz mijene i dodire publicističkoga stila.

 

Manuela Orličnik, studentica

Filozofski fakultet u Osijeku

Dvopredmetni studij Nakladništva i Informacijske tehnologije

morlicnik@ffos.hr

Manuela Orličnik rođena je 25. prosinca 1993. godine u Našicama. Preddiplomski studij Informatologije na Filozofskom fakultetu u Osijeku završila je 2016. godine, te upisala dvopredmetni studij Nakladništva i Informacijske tehnologije. Sudjelovala je na konferencijama kao što su InfoDASKA i Nakladništvo – trendovi i kontekst