Jezik kroz vrijeme, Ana Mikić Čolić, Maja Glušac

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
utorak, 25 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
srijeda, 26 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
četvrtak, 27 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
petak, 28 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00

Vrsta događaja: 

Poster

Publika: 

S4
S5

Sažetak: 

Nastanak novih riječi može se slikovito opisati kao jezični perpetuum mobile koji se, jednom pokrenut, nikada ne zaustavlja. Pojava novog predmeta rezultirat će u jeziku novom riječi koja se proširuje među govornicima te će biti u uporabi onoliko koliko postoji predmet koji ona označuje. Zastarijevanje ili nestanak predmeta ujedno znači i zastarijevanje njegova imena. Posterom će se slikovito prikazati „životni vijek“ riječi, odnosno opisati načine njihova nastanka te činitelje koji utječu na širenje riječi među govornicima, ali i na njihovo zastarijevanje. Nastanak i nestanak riječi rezultira promjenama u jeziku koje će na posteru biti prikazane na konkretnim primjerima.

Biografija: 

Doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić

Filozofski fakultet u Osijeku

amikic@ffos.hr

tel: 031 494 673

http://www.ffos.unios.hr/hrvatski/doc-dr-sc-ana-mikic-colic

 

Doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić rođena je 9. kolovoza 1983. Od 2006. radi na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Na Katedri za hrvatski jezik i jezikoslovlje izvodi seminare iz obveznih kolegija Teorija jezika i Tvorba riječi u hrvatskome jeziku te predavanja iz izbornog kolegija Tvorba riječi u hrvatskome jeziku. Akademske 2013./2014. godine bila je koordinatorica i voditeljica projekta Erasmus intenzivni tečaj hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Sudjelovala je također kao suradnica na projektu Analiza međusobnog utjecaja hrvatskog i engleskog jezika u kontekstu suvremenog računalnog okruženja (voditeljica projekta je izv. prof. dr. sc. Tanja Gradečak-Erdeljić).

S izlaganjima sudjelovala je na deset znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. 2010. i 2015. godine bila je tajnica Organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatski sintaktički dani. U suautorstvu ili samostalno objavila je sedam izvornih znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima te dvije uredničke knjige.

Aktivno doprinosi popularizaciji znanosti održavajući predavanja za učenike slavonskih osnovnih i srednjih škola, kao i predavanja na stručnim usavršavanjima za profesore hrvatskoga jezika u Hrvatskoj i inozemstvu te sudjelovanjem na Festivalu znanosti.