Znanstvena komunikacija kroz vrijeme, Anita Papić, Tena Vilček, Dajana Stojanović, Ana Leh

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
utorak, 25 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
srijeda, 26 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
četvrtak, 27 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
petak, 28 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00

Vrsta događaja: 

Poster

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
OP

Sažetak: 

Komunikaciju definiramo kao proces odašiljanja, prenošenja i primanja poruka, signala ili informacija, a sastoji se od odašiljatelja poruke, komunikacijskog kanala i primatelja. Koncept znanstvenih časopisa kakav je stvoren u 17. stoljeću u prvim časopisima Le Journal des Scavans izdan u Parizu i Philosophical Transactions izdan u Londonu još uvijek je najpouzdaniji način znanstvene komunikacije. Svrha ovog rada je vizualno ilustrirati ključne trenutke u evoluciji znanstvene komunikacije kroz vrijeme odnosno vizualizirati njezine uspone i padove. U radu će se prikazati razlozi pojave krize dostupnosti znanstvenih informacije koja se dogodila krajem 1980-tih godina, ali također i odgovori na nevedenu krizu u vidu mogućnosti elektroničkog objavljivanja i otvorenog pristupa koji doprinose renesansi znanstvene komunikacije. 

Biografija: 

Doc. dr. sc. Anita Papić, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Odsjek za informacijske znanosti, apapic@ffos.hr,031494723

 

Doc. dr. sc. Anita Papić rođena je 22. siječnja 1981. godine u Osijeku. Diplomirala je 2004. godine na Odjelu za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i stekla zvanje profesorice matematike i informatike. 2009. magistrirala je na znanstvenom poslijediplomskom studiju informacijskih znanosti Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu. Na Sveučilištu u Zadru je 2012. godine završila znanstveni poslijediplomski studij informacijskih znanosti te time stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti. 2016. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti.

Osobna web stranica: http://web.ffos.hr/infoznanosti/doc-dr-sc-anita-papic

Tena Vilček, Dajana Stojanović i Ana Leh - studentice prve godine diplomskog studija na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku