Autonomni živčani organizator vremena, Nikola Raguž Lučić, Ana-Maria Milas, Martina Smolić

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
14:00 - 14:30

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Ustati ili odustati? Kako jedna zebra u jednom trenutku odmara i hrani se, dok u drugom trenutku poput Usaina Bolta bježi od lava? I koja je uopće poveznica ova dva pitanja? Odgovor leži u našem samovoljnom dijelu živčanog sustava, autonomnom živčanom sustavu. Postoji više načina na koji naš organizam kroji naše vrijeme i ponašanje u određenim situacijama te više načina da mi utječemo na to. Postoje dva dijela autonomnog živčanog sustava, kao što postoje dva dijela tjedna. Simpatikus odgovara ponedjeljku i ostatku tjedna te ukoliko vam je on aktiviran niste zapravo simpatični, već borbeni. Drugi dio je „vikend“ dio autonomnog živčanog sustava, parasimpatikus, čija glavna uloga je „rest and digest“.  Na simpatikus i parasimpatikus možemo utjecati različitim lijekovima, odnosno pojačati ili smanjiti učinak pojedinog dijela. Ta dva dijela pomažu nam da uspješno (ili manje uspješno) organiziramo vrijeme i obaveze s kojima se susrećemo, ali isto tako sudjeluju u vrlo važnim funkcijama svakog čovjeka.

Biografija: 

Nikola Raguž Lučić, dr. med., Medicinski fakultet Osijek, Asistent u Katedri za farmakologiju

mail: nikolarlucic@gmail.com

Nikola RagužLučić, dr.med. rođen je 8.2.1988.g u Osijeku. Opću gimnaziju je završio  u Đakovu. 23.7.2006 g. upisuje Sveučilišni integrirani preddiplomski I diplomski studij medicine na Medicinskom fakultetu Osijek . Diplomirao je 5.7.2012 g. na temu „Čimbenici preživljenja u bolesnika s akutnim bubrežnim zatajenjem liječenih hemodijalizom“. U vremenu od 19.11.2012 – 19.11.2013g. obavlja pripravnički staž u Domu zdravlja Đakovo. 2013 g. upisuje Poslijediplomski studij Biomedicina I zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek. Od  2.1.2014.g. je zaposlen kao asistent u Katedri za farmakologiju Medicinskog fakulteta Osijek. Sudjelovao na Festivalu znanosti 2016. Kao voditelj radionie pod nazivom “Lijekovi umjetnici: Kako lijekovi bojaju?”

 
Ana-Maria Milas :
mail: milas.anam@gmail.com
 

Rođena je 02. studenog 1992. u Osijeku, gdje je završila srednju medicinsku školu, smjer medicinska sestra 2011. godine upisuje studij medicine na Medicinskom fakultetu Osijek, gdje je trenutno studentica 5. godine. Predsjednica je Studentskog Zbora i demonstratorica na katedri za farmakologiju. Voditeljica je i aktivan sudionik projekata na fakultetu (Tjedan mozga, Tečaj vještina, edukacijske tribine) te brojnih humanitarnih akcija. 2013. godine sudjelovala je u finalu Laboratorija slave, a 2015. godine na Festivalu znanosti.  Tijekom dosadašnjeg studija medicine boravila je na znanstvenoj razmjeni u Tunisu, te bila sudionik pet međunarodnih kongresa (ISABS, BANTAO/Diatransplant, Prehrana i klinička dijetoterapija, Budućnost znanstvene industrije, Kongres iz neurorehabilitacije i restauracijske neurologije).  Tečno govori i razumije engleski jezik, posjeduje komunikacijske i organizacijske vještine i izvrsno poznaje rad na računalu.

 

Doc.dr.sc. Martina Smolić, dr.med.

docent, Medicinski fakultet Osijek, Katedra za farmakologiju, martina.smolic@mefos.hr

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu - dislociranom studiju medicine u Osijeku (2003.). Četiri godine je radila na Sveučilištu Connecticut na NIH projektima razvoja imunokompetentnih animalnih modela za liječenje HCV infekcije, te potencijalnih novih lijekova za ciljano liječenje HCV infekcije (voditelj prof. dr.sc. George Y. Wu), te četiri godine kao znanstveni novak na MZOŠ programu „Rizični čimbenici patološke mineralizacije tkiva“ (voditelj prof. emeritus Antun Tucak). Na Sveučilištu Connecticut je vodila HRZZ projekt "Štakorski model za ispitivanje hepatotoksičnosti lijekova" (2010./2011.). Disertaciju „Specifična i ciljana selekcija genetski zaštićenih hepatocita pomoću receptorom posredovane endocitoze” obranila je na Medicinskom fakultetu Osijek 2012. (mentor: prof.dr.sc. Dragan Primorac). Voditeljica je Poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo i predsjednica Katedre  za farmakologiju Medicinskog fakulteta Osijek od 2014./2015. Voditelj je projekta "Genski markeri u individualizaciji farmakoterapije hepatitisa C" i "Uloga simvastatina i metformina u regulaciji adipogeneze in vitro" i istraživač na nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata. Voditelj je kolegija farmakologije za studente preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija Medicinskog fakulteta Osijek. Dobitnica je nekoliko nagrada za znanstveni rad te je izabrana u "20 najboljih znanstvenih novaka u Hrvatskoj" (2013.). Aktivno objavljuje izvorne znanstvene radove.  Član je uredništva časopisa Journal of Clinical and Translational Hepatology.