Globalne klimatske promjene i zdravlje populacije, Mirna Rozić, Anja Tomić, Ivan Miškulin

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
13:30 - 14:00

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
OP

Sažetak: 

Danas su uzroci i posljedice globalnih klimatskih promjena uzrokovanih ljudskom djelatnošću sveprisutni i očiti zbog čega su znanstvenici svih znanstvenih područja potaknuti na istraživanja uloge čovjeka u globalnim klimatskim promjenama kao i utjecaja istih zdravlje pojedinca. Recentna su istraživanja jasno dokazala kako klimatske promjene značajno utječu na zdravlje. Za očekivati je da će se takav negativan utjecaj nastaviti ili čak povećati u desetljećima koja dolaze. Klimatske promjene utječu na najosnovnije zdravstvene uvjete kao što su čist zrak, voda za piće, količina i kvaliteta hrane i uvjete stanovanja. Također, pred čovječanstvo se postavljaju novi izazovi u kontroli zaraznih bolesti, te postupnog povećavanja pritiska na društvena, ekonomska i prirodna obilježja ljudskih zajednica u ostvarivanju održivog zdravlja. U tom smislu treba prilagoditi ljudsko ponašanje novonastalim situacijama kao i educirati javnost kroz javnozdravstvene mjere kako bi smanjili, odnosno neutralizirali, negativan utjecaj navedenih promjena na zdravlje populacije s posebnom pažnjom na vulnerabilne podskupine. Kroz ovo predavanje želimo osvijestiti cjelokupnu populaciju koja će poticati gospodarske i političke promjene s ciljem smanjenja učinka globalnih klimatskih promjena na zdravlje. Isto tako predavanjem želimo podići razinu znanja o temi koju obrađujemo kako bi potaknuli znanstveni pristup u izučavanju ovih utjecaja i iznalaženju konkretnih rješenja koja će unaprijediti zdravlje populacije.

Biografija: 

Dr. sc. Ivan Miškulin rođen je 23. svibnja 1978. godine u Osijeku. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Osijek 2004. godine. Doktorsku disertaciju naslovljenu „Značaj upravljanja promjenama u visokom obrazovanju u razvoju komparativnih prednosti sveučilišta“ obranio je u lipnju 2016. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Od 2016. godine zaposlen je kao poslijedoktorand u Zavodu za integrativnu medicinu Medicinskog fakulteta Osijek. Kao suradnik sudjeluje na znanstveno-istraživačkom projektu odobrenom od strane Sveučilišta u Osijeku naslovljenom „Upravljanje promjenama u cilju unapređivanja kvalitete na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku“. Područja njegovog znanstvenog interesa jesu management, change management, javno zdravstvo, integrativna medicina, medicinska informatika, umjetna inteligencija i biostatistika. Do sada je objavio ukupno 43 rada od čega 21 u indeksiranim publikacijama (5 u časopisima indeksiranim u CC, uključujući 1 sažetak; 3 u časopisima indeksiranim u SCIE; 3 u časopisima indeksiranim u Scopusu; 7 u ostalim indeksiranim časopisima, uključujući 1 sažetak te 3 u indeksiranim zbornicima s međunarodnih skupova).  

Mirna Rozić rođena je 28.listopada 1993. godine u Vinkovcima. Pohađala je Osnovnu školu Julija Benešića te Opću gimnaziju u Iloku. Medicinski fakultet u Osijeku upisala je 2012. godine. Dosad je bila demonstrator pri Katedri za anatomiju i neuroznanost, Katedri za farmakologiju te Katedri za mikrobiologiju i parazitologiju. Nadalje, sudjelovala je 2014. godine na Festivalu znanosti s radionicom za djecu školskog uzrasta pod mentorstvom Prof.dr.sc. Ines Drenjančević te na Tjednu mozga 2015. i 2016. godine sa radionicama također za djecu školskog uzrasta.  Inače je član studentske udruge EMSA, te je dvije godine vodila projekt Pedijatrija za blagdane. Također, aktivan je član i studentske udruge CroMSIC. Do sada je sudjelovala na dva studentska kongresa; NeuRi 2016. s poster prezentacijom ''Neurological presentation of accelerated bone growth syndrome (Marshall – Smith syndrome)'' pod mentorstvom Doc.dr.sc. Silvije Pušeljić te SaMed 2017. s poster prezentacijama  ''Case Report: Factor VIII inhibitors in mild haemophilia A'' te ''Brain abscess in patient with Rendu-Weber-Osler disease'' pod mentorstvom Prof.dr.sc. Silve Zupančić-Šalek, dr.med.

 

Anja Tomić rođena je 18. svibnja 1993. godine u Vinkovcima, gdje je pohađala Osnovnu školu Josipa Kozarca i Gimnaziju Matije Antuna Reljkovića. Medicinski fakultet u Osijeku je upisala 2012. godine. Trenutno je studentica 5. godine medicine. Članica je studentske udruge EMSA Osijek i SSHLZ Osijek, pri kojoj je koordinatorica projekta međunarodnih studentskih razmjena ''Twinning'', a vodila je i projekt ''Pedijatrija – Obitelj za blagdane''. Rado sudjeluje u studentskoj akciji ''TBH Bolnica za medvjediće'' te igraonicama u dječjem domu Klasje. Demonstratorica je na Katedri za internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest medicine. Do sada je aktivno sudjelovala na 2 međunarodna studentska kongresa pod mentorstvom doc. dr. sc. Silvije Pušeljić te prof. dr. sc. Silve Zupančić-Šalek.