Pušenje kroz vrijeme, Lea Dumić, Sara Špehar,Marina Pastorčić, Albina Dumić

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
13:00 - 13:30

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

predškolski i niži raz. OŠ

Sažetak: 

U Hrvatskoj je pušenje jedan od najvećih javnozdravstvenih problema, te kod nas puši svaka treća osoba ili 1,2 milijuna ljudi, dok od posljedica pušenja godišnje oboli oko 20.000, a umre 13.000 ljudi. Na svakog stanovnika u Hrvatskoj dolazi više od 2.000 popušenih cigareta, što je daleko iznad europskog prosjeka gdje taj broj iznosi 1.600. Povijest duhana počinje 1492. godine tijekom koje su u dnevniku Kristofora Kolumba zapisani prvi podatci o pušenju, a prvi pušači u Europi bili su upravo Kolumbovi mornari. U prvom razdoblju uživanja duhana u svijetu stavovi prema pušenju su se kretali od onih koji su duhanu pripisivali ljekovita svojstva do onih koji su zabranjivali pušenje uz najteže kazne za prekršitelje. Početkom 20. stoljeća počela su prva znanstvena istraživanja o štetnosti duhana na ljudsko zdravlje. Cilj ovog predavanja je educirati djecu osnovnoškolske dobi o štetnosti pušenja odnosno njegovim pogubnim utjecajima na zdravlje te ih ujedno usmjeriti prema zdravim životnim izborima koji ne uključuju uživanje duhana. Kako bi se postigla što bolja suradljivost djece te kako bi im se poruke što slikovitije prezentirale predavanje će držati studenti Medicinskog fakulteta Osijek uz pomoć nastavnika te će se kroz razgovor sa slušateljima nakon iznošenja temeljnih činjenica pokušati ostvariti aktivnije sudjelovanje učenika u promišljanju o štetnosti pušenja.

Biografija: 

Lea Dumić, studentica 3. godine Studija Medicine, Medicinskog fakulteta Osijek u sastavu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku rođena je 1995. godine u Osijeku. U Osijeku je završila osnovnu školu te I. (Opću) gimnaziju. Tijekom gimnazijskog obrazovanja aktivno je trenirala odbojku. Aktivno se služi engleskim jezikom te pasivno poznaje njemački jezik.

 

Sara Špehar, studentica 3. godine Studija Medicine, Medicinskog fakulteta Osijek u sastavu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku rođena je 1995. godine u Brugges-u, Belgija. U Osijeku je završila osnovnu školu te II. (Jezičnu) gimnaziju. Tijekom gimnazijskog obrazovanja aktivno se bavila zborskim pjevanjem. Aktivno se služi engleskim jezikom.

 

Marina Pastorčić, dr. med. rođena je 1992. godine u Zagrebu. Osnovnu školu te I. (Opću) gimnaziju završila je u Osijeku. Tijekom gimnazijskog obrazovanja završila je 5. stupanj engleskog jezika u školi stranih jezika „Lanico“. U razdoblju od 2010. do 2016. godine pohađala je Studij Medicine na Medicinskom fakultetu Osijek u sastavu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku te je na istom diplomirala 2016. godine. Tijekom studija obnašala je dužnost demonstratora na Katedri za anatomiju u razdoblju od 2011. do 2012. godine, a 2015. godine kao student je sudjelovala na Neurološkom kongresu u Osijeku. Od rujna 2016. godine obavlja pripravnički staž u Privatnoj ordinaciji obiteljske medicine, a tijekom staža održala je nekoliko predavanja o zdravom načinu prehrane te zdravlju za učenike osnovnih škola.

 

Dr. sc. Albina Dumić, dr. med., spec. obiteljske medicine, naslovni je viši asistent u Katedri za internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest medicine Medicinskog fakulteta Osijek u sastavu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.  Rođena je 1963. godine u Zvonimirovcu (Adolfovcu). Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij Medicine u Osijeku, 1987. godine. Nakon diplomiranja radila je kao liječnik pripravnik Doma zdravlja u Osijeku, a od 1989. godine do 1991. godine radila je kao liječnik primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Donji Miholjac. Od 1992. do 1993. godine radila je kao liječnik primarne zdravstvene zaštite u Stacionaru 106. brigade Hrvatske vojske. Od 1993. godine radila je kao liječnik primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Drava, gdje je osnovala svoju privatnu ordinaciju obiteljske medicine. 2005. godine položila je spec. ispit iz obiteljske medicine. 2013. godine na Medicinskom je fakultetu Osijek u sastavu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku obranila doktorsku disertaciju te stekla akademski stupanj doktora znanosti. Kao naslovni viši asistent od 2014. godine sudjeluje u izvođenju nastave iz obiteljske medicine na Studiju Medicine Medicinskog fakulteta Osijek te kao istraživač u nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata koji se provode na Medicinskom fakultetu Osijek.