Ide li bakterijama nevrijeme na živce?, Jasminka Talapko, Domagoj Drenjančević, Viktorija Kretić, Dino Belić, Tomislav Kurevija, Valentina Živković, Martina Vuković

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
09:00 - 10:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Svenazočnost mikroorganizama (ubikvitarnost), dokaz je tvrdokornosti i otpornosti nositelja života (organske molekule i mehanizama rasta i razmnožavanja).Nalazimo ih u ledu, u gejzirima, na dnu oceana i u drugim nezamislivim fizikalnim uvjetima (temperaturna razlika od ±500C, tlaka od 300 do 400 bara, vrlo visok stupanj kiselosti i koncentracija supstrata i dr.).Jesu li mikroorganizmi supermeni ili imaju neku tajnu?Imaju mehanizme brze i učinkovite zaštite (stvaranje kapsula, spora, povećanje staničnog tlaka, neutralizacija toksina, hibernacije, perzistencije u tkivu domaćina i dr.). Većina tih mehanizama je nasljedna  dok ostale mehanizme stječu svojim ili stranim genetskim potencijalom.Međutim, svaka od narečenih negativnih i nepovoljnih okolnosti ostavljaju traga na mikroorganizmima. Mijenjaju oblik, strukturu, boju, patogenost i životne navike. Poplave li mikroorganizmi od zime?Ciljevi radionice:

  1. Prikazati različite uvjete rasta bakterija
  2. Pokazati mogućnosti prikaza kapsule i spore specijalnim bojanjima
  3. Omogućiti polaznicima  radionice mikroskopiranje različitih bakterijskih vrsta

Biografija: 

Jasminka Talapko, M.Sc. MLD, rođena 7. ožujka 1960. u Tenji. Predavač na Katedri za mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Završila Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo, Medicinskog fakulteta Osijek, Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku.

Doc.dr.sc. Domagoj Drenjančević, dr. med., rođen je 10. kolovoza 1974. u Đakovu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij medicine u Osijeku 1999. Od 2000. do 2002. bio je znanstveni novak Znanstvene jedinice Kliničke bolnice Osijek, te suradnik na Katedri za mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od 2007. specijalist medicinske mikrobiologije i parazitologije, a od 2009. docent na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Predsjednik je Katedre za mikrobiologiju i parazitologiju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku od 2011. godine.

 

Viktorija Kretić, studentica 5.godine sveučilišnog studija medicinsko-laboratorijske dijagnostike na Medicinskom fakultetu Osijek. Rođena 26.7.1993. u Osijeku. Završila Isusovačku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Osijeku. viktorijakretic@gmail.com

 

Dino Belić, student 5. godine Studija medicine. Rođen je 6. 5. 1990. u Osijeku . Završio je Prirodoslovno matematičku gimnaziju u Osijeku.

dino_belic@hotmail.com

 

Tomislav Kurevija, student 3. godine Studija medicine. Rođen je 2. 11. 1995. U Osijeku. Završio je III.gimnaziju Osijek, u Osijeku.

tkurevija6@gmail.com

 

Valentina Živković, studentica 3.godine sveučilišnog studija medicinsko-laboratorijske dijagnostike na Medicinskom fakultetu Osijek. Rođena 23.listopada 1995. godine u Osijeku.

tinaziv@gmail.com

 

Martina Vuković, studentica 3.godine sveučilišnog studija medicinsko-laboratorijske dijagnostike na Medicinskom fakultetu Osijek. Rođena 6. Studenog 1995. godine u Osijeku.

martina.vukoviic@hotmail.com