Lijekovi kroz vrijeme, Tea Omanović, Ana Begović, Mirjana Đukić, Stefan Gjoni, Martina Smolić

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
09:00 - 18:00

Vrsta događaja: 

Poster

Publika: 

7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
S4
ST

Sažetak: 

Na posteru pod nazivom „Lijekovi kroz vrijeme“ prikazat ćemo otkriće, prvobitnu primjenu i današnje značenje u modernoj medicini inzulina, acetilsalicilne kiseline i opijata.  Jedan cilj postera bio bi pokazati kako ista molekula-lijek u različito vrijeme može imati drugačiju ulogu u medicini.Također, pokazat ćemo kako je put razvoja lijekova dugotrajan i složen, ali u konačnici ima veliko značenje za cijelo čovječanstvo.

Biografija: 

Tea Omanović, dr.med., Medicinski fakultet Osijek, Asistent u Katedri za farmakologiju

mail: tea.omanovic@mefos.hr

Tea Omanović, dr. med. rođena je 11.11.1990. g. u Zenici. Opću gimnaziju i Srednju glazbenu školu (smjer-pianist) završila je u Zenici. 14.7.2009. upisuje Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine na  Medicinskom fakultetu  Osijek. Diplomirala je 9.7.2015. g. na temu „Najčešći uzročnici urogenitalnih infekcija u muškaraca”. Od 1.10.2015. zaposlena je kao asistent u Katedri za farmakologiju Medicinskog fakulteta Osijek. Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek upisala je 27.11.2015. Tijekom studija obavljala je dužnost demonstratora u Katedri za mikrobiologiju i parazitologiju. 2011. godine osnovala je pjevački studentski Zbor medicinskog fakulteta Osijek, te i do danas djeluje kao suvoditeljica istog zbora.

DODATNE INFORMACIJE

Sudjelovanje na Festivalu znanosti 2016.  “Zašto je Ozzy Osbourne još uvijek živ?”

Priznanja i nagrade: Učenica generacije u Srednjoj muzičkoj školi Zenica,  2012. Priznanje dekana Medicinskog fakulteta Osijek za osnivanje i vođenje studentsko zbora pri Medicinskom fakultetu u Osijeku

Projekti:  VIF2016-MEFOS-17 "Molekularni mehanizmi djelovanja liraglutida u staničnim modelima gastrointestinalnih i kardiovaskularnih bolesti", voditeljia projekta doc.dr.sc. Martina Smolić; sudjelovanje u projektu European Medical Students Orchestra and Choir (EMSOC), Bilbao 2014.

Konferencije: 2. međunarodni monotematski kongres o virusnom hepatitisu C, 24.-27.9., Lug, Budućnost zdravstvene industrije, 20. listopada 2015. Mala dvorana Vatroslav Lisinski,  4-9.5.2016. IUAES inter congress „Worlds anthropologies and privatization of knowledge: engaging anthropology in public" u Dubrovniku- aktivni sudionik,  25.-26.5.2016. 4th Central Eastern European Symposium on Free Nucleic Acids in Non-Invasive Prenatal Diagnosis, Split, 25.-26 May 2016.,  3. međunarodni monotematski kongres o virusnom hepatitisu C u Orahovici - 29.9.-1.10. 2016.

Certifikati: PhD course in Pecs 14.-18.12.2015., Laboratory immunetechinques in molecular biology research

Tečajevi:  2016. Međunarodni tečaj I. kategorije "Temeljne vještine edukatora u biomedicni i zdravstvu te interdisciplinarnim područjima znanosti,  2016. Tečaj za osposobljavanje osoba koje rade sa pokusnim životinjama; kategorija LabAnim tečaj

 

Ana Begović, studentica 6. godine integriranog preddiplomskog I diplomskog studija medicine, ana.begovic14@gmail.com , Medicinski fakultet Osijek

Rođena je u Vinkovcima 1993.  Završila je Osnovnu školu Josipa Kozarca u Vinkovcima. Nakon toga upisala je Gimnaziju M.A.Reljkovića u Vinkovcima te srednjoškolsko obrazovanje završila s izvrsnim uspjehom. Od 2011. godine studira na Medicinskom fakultetu u Osijeku te je trenutno 6.godina. Uz redovne fakultetske obveze, trenutno obavlja demonstraturu iz farmakologije. Kao član studentske udruge CROMSIC 2011 i 2012.. sudjeluje kao predavač u srednjim školama u sklopu dana borbe protiv AIDS-a, „WAD – Words AIDS day“. U sklopu studentske udruge EMSA 2014. godine vodila je radionicu na Tjednu mozga, a 2016. godine radionicu na Festivalu znanosti. Od stranih jezika zna govoriti engleski I njemački jezik.

 

 

Mirjana Đukić, studentica 6. godine integriranog preddiplomskog I diplomskog studija medicine, mirjanadukicvk@gmail.com, Medicinski fakultet Osijek

Rođena je u Zagrebu 1992. Završila je Osnovnu školu Bartola Kašića u Vinkovcima. Nakon toga upisala je Gimnaziju M.A.Reljkovića u Vinkovcima te srednjoškolsko obrazovanje završila s izvrsnim uspjehom. Od 2011. godine studira na Medicinskom fakultetu u Osijeku te je trenutno 6.godina. Uz redovne fakultetske obveze, trenutno obavlja demonstraturu iz farmakologije. Prethodnih je godina bila demonstratorica iz propedeutike. Kao član udruge od 2015. sudjeluje kao predavač u srednjim školama u sklopu mRAK kampanje u borbi protiv malignih tumora. U sklopu studentske udruge EMSA volontira u Domu za nezbrinutu djecu Klasje. Sudjeluje u Bolnici za medvjedie, programu koji ima za cilj smanjiti strah djece od odlaska liječniku. 2015. godine vodila je radionicu na Tjednu mozga, a 2016. godine radionicu na Festivalu znanosti. Od stranih jezika zna govoriti engleski I njemački jezik.

 

 

Stefan Gjoni, student 6.godine Integriranog preddiplomskog I diplomskog studija medicine, stefan.gjoni@yahoo.com, Medicinski fakultet Osijek.

Rođen 20. Rujna 1992. godine.  Osnovnu i srednju školu završio u Puli. Od 2011. godine studira na Medicinskom fakultetu u Osijeku te je trenutno šesta godina. Na drugoj i trećoj godini obnašao funkciju demonstratora iz kolegija Anatomija. Na četvrtoj i petoj godini bio demonstrator iz kolegija Farmakologija, te iz kolegija Propedeutika što se nastavilo i u šestoj godini studiranja.  Prethodnih godina kao aktivni  član upravnog odbora  sekcije za Neurokirurgiju Medicinskog fakulteta sudjelovao u raznim projektima. 2016. godine sudjelovao na Festivalu znanosti vodeći radionicu ˝Lijekovi I boje˝. Tečno govori  engleski jezik, a osnovno se služi i talijanskim jezikom. 

 

 

Doc.dr.sc. Martina Smolić, dr.med.

docent, Medicinski fakultet Osijek, Katedra za farmakologiju, martina.smolic@mefos.hr

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu - dislociranom studiju medicine u Osijeku (2003.). Četiri godine je radila na Sveučilištu Connecticut na NIH projektima razvoja imunokompetentnih animalnih modela za liječenje HCV infekcije, te potencijalnih novih lijekova za ciljano liječenje HCV infekcije (voditelj prof. dr.sc. George Y. Wu), te četiri godine kao znanstveni novak na MZOŠ programu „Rizični čimbenici patološke mineralizacije tkiva“ (voditelj prof. emeritus Antun Tucak). Na Sveučilištu Connecticut je vodila HRZZ projekt "Štakorski model za ispitivanje hepatotoksičnosti lijekova" (2010./2011.). Disertaciju „Specifična i ciljana selekcija genetski zaštićenih hepatocita pomoću receptorom posredovane endocitoze” obranila je na Medicinskom fakultetu Osijek 2012. (mentor: prof.dr.sc. Dragan Primorac). Voditeljica je Poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo i predsjednica Katedre  za farmakologiju Medicinskog fakulteta Osijek od 2014./2015. Voditelj je projekta "Genski markeri u individualizaciji farmakoterapije hepatitisa C" i "Uloga simvastatina i metformina u regulaciji adipogeneze in vitro" i istraživač na nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata. Voditelj je kolegija farmakologije za studente preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija Medicinskog fakulteta Osijek. Dobitnica je nekoliko nagrada za znanstveni rad te je izabrana u "20 najboljih znanstvenih novaka u Hrvatskoj" (2013.). Aktivno objavljuje izvorne znanstvene radove.  Član je uredništva časopisa Journal of Clinical and Translational Hepatology.