Biljka kao lijek - kroz povijest do danas, Lucija Kuna, Jelena Jakab, Aleksandar Včev

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
09:00 - 18:00
utorak, 25 travnja, 2017 -
09:00 - 18:00
srijeda, 26 travnja, 2017 -
09:00 - 18:00
četvrtak, 27 travnja, 2017 -
09:00 - 18:00
petak, 28 travnja, 2017 -
09:00 - 18:00

Vrsta događaja: 

Poster

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
OP

Sažetak: 

U biljnoj se medicini koriste cijele biljke ili njihovi djelovi za liječenje različitih zdravstvenih poremećaja i bolesti te za održavanje dobrog zdravlja. To je najstariji poznati oblik medicine koji se provodi tisućama godina. Povijest liječenja biljem pripada povijesti medicine, štoviše, dokazno je kako se biljna medicina provodila prije postanka pisanih zapisa. Prvi zapisi potječu iz Kine iz 2800. godine pr.n.e. i govore o čak 366 ljekovitih biljaka. Grčki liječnik Hipokrat napisao je popis od 400 ljekovitih biljaka, a koji je u upotrebi i danas. Ono što nam je moderna fitoterapija pružila, za razliku od tradicionalne uporabe biljaka, su precizno određene djelatne tvari i doze, navedene nuspojave i kontraindikacije, a djelovanje ljekovitog bilja se temelji na analitičkoj potvrdi o sastavu koji slijede razna farmakološka i klinička istraživanja. Iako se ljekovito bilje koristi od davnina u liječenju bolesti, fitoterapija je na Zapadu tek u 20. i 21. stoljeću dobila potvrdu u znanosti i tako omogućila da joj se odškrinu vrata medicine i farmacije. Još uvijek mnoge znanstvene discipline farmakološki dokazuju opravdanost primjene ljekovitog bilja i pripravaka, pa ponekad i prednost u odnosu na kemijske preparate kod poremećaja organizma. Stoga sa sigurnošću možemo tvrditi kako suvremena fitoterapija ne pripada u „alternativnu medicinu”, već zauzima bitnu ulogu u znanstvenoj medicini.

Biografija: 

Lucija Kuna, mag.biol.  -  asistent, Medicinski fakultet Osijek  lucija.kuna@mefos.hr,

Lucija Kuna rođena je 4.studenoga 1988. u Osijeku. Od 2003. do 2007. pohađala je srednju Medicinsku školu. Nakon toga upisala je preddiplomski studij Biologije, te je 2010. stekla zvanje prvostupnika Biologije Tijekom diplomskog znanstvenog studija, 2011. sudjelovala je u Festivalu znanosti pod nazivom „Svjetlost“, te 2012. u Tjednu mozga pod nazivom „Stres“. Diplomski rad od 2012. - 2013. odradila je na Medicinskom fakultetu Osijek, Laboratorij za mineralni metabolizam pod nazivom  „Povezanost polimorfizama osteoprotegerin gena i nastanka osteoporoze kod postmenopauzalnih žena“, a u listopadu 2013. je diplomirala te je stekla naziv magistar biologije. Od lipnja 2014. zaposlena je kao stručni suradnik na Katedri za farmakologiju, te sudjeluje u projektu Funkcionalni genski polimorfizmi metaboličkih enzima u individualizaciji farmakoterapije hormonski ovisnog karcinoma dojke“. Od 2014. član je biološkog društva Societas biologorum croatica, te je sudjelovala na 1 st International Monothematic Conference on Viral Hepatitis C u Opatiji.   2015. godine je sudjelovala na Devetoj konferenciji ISABS-a (International Society for Applied Biological Sciences), 2nd International Monothematic Conference on Viral Hepatitis C u Lugu, te na Festivalu znanosti. 2016. također je  sudjelovala na 3rd International Monothematic Conference on Viral Hepatitis C u Orahovici, kongresu “Primarna i sekundarna prevencija bolesti suvremenog čovjeka” te aktivno na kongresu Summer School on Stress. Tečno piše i govori engleski jezik, te ima položen vozački B kategorije.

 

Jelena Jakab, dr.med. – asistent, Medicinski fakultet Osijek

jelena.jakab@mefos.hr

Jelena Jakab rođena je 15. travnja 1991. godine. Nakon završene opće gimnazije u Vinkovcima, 2009. upisuje studij medicine u Osijeku. Tijekom studiranja sudjeluje u znanstvenim manifestacijama Tjedan mozga i Festival znanosti; članica je studentske udruge osječkih studenata medicine I pjevačkog zbora Medicinskog fakulteta Osijek; te sudjeluje u programima razmjene studenata Erasmus+ i IFMSA. Diplomirala je 2015. godine čime je stekla titulu doktora medicine te iste godine odradila pripravnički staž u KBC Osijek. Od travnja 2016. zaposlena je kao asistent u Zavodu za integrativnu medicinu gdje se osim nastavničkom, bavi i znanstvenom aktivnošću u vidu sudjelovanja na raznim tečajevima i kongresima. Članica je Fakultetskog vijeća I Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera.

 

Aleksandar Včev, redoviti profesor u trajnom zvanju, dekan Medicinskog fakulteta Osijek. Doktorirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (1989.). Poslijediplomski studij gastroenterologije i hepatologije završio je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta  u Zagrebu (1995.). Objavio je više od 100 radova, nekoliko knjiga i poglavlja u knjigama te ima dugogodišnji znanstveni i stručni interes u proučavanju liječenja upalnih bolesti crijeva. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada za svoj stručni i znanstveni rad. Bio je voditelj više nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata. Član je brojnih stručnih i znanstvenih društava.